Gemeenteraad Heemstede neemt motie Laantje van Alverna aan

27 juni heeft de raad van Heemstede een motie aangenomen die vraagt om te onderzoeken of de overweg bewaakt in stand kan blijven voor wandelaars en fietsers. Het college moet daarover in overleg met ProRail. De motie van GroenLinks en PvdA werd mede gesteund door D66 en HBB. Dit naar aanleiding van de oproep van Wandelnet, Fietsersbond en bewoners onlangs.

De meerderheid van de raad vindt dat het niet past om voor fietsers en voetgangers voorzieningen op te heffen. De spoorwegovergang is een belangrijke recreatieve verbindingsroute tussen met name de Geleerdenwijk, de Rivieren- en Provinciënbuurt en het Binnenduingebied.

Het college van Heemstede heeft echter ProRail een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg voor de bewoners van het Laantje van Alverna. Daarmee gaat de overweg dicht.

Ida Sabelis (GroenLinks): “Net terug van VeloCity 2013 in Wenen val ik met de plannen in Heemstede in een wel heel koud bad! Wereldwijd zijn politici en beleidsmakers druk bezig in het scheppen van voorzieningen, en tegelijkertijd doen we hier alsof fietsers en voetgangers ‘wel even om kunnen lopen / rijden’.”

Boudie van Vlijmen (CDA) denkt er anders over. “Het nauwelijks een stukje omfietsen. De overweg is nu onveilig. In een later stadium kan wellicht gekeken worden naar een alternatieve fietsroute.” Johan Maas (PvdA) vraagt juist om een proactieve aanpak van de wethouder, te meer ProRail ook de overweg bij het Laantje van Leyduin wil sluiten.

Wethouder Christa Kuiper zegt dat zij er niet over gaat, en stelt: “Stel dat deze overgang openbaar moet worden, dan is er toestemming van de minister nodig en de rekening zal rond de 5 ton zijn”. Een opmerkelijke uitspraak, immers de gemeente gaat er wel degelijk over. En deze  week liet staatssecretaris Mansveld weten 320 miljoen uit te trekken om veiligheid van spoorwegovergangen te verbeteren oa door het plaatsen van spoorbomen bij onbeveiligde overwegen. Het aantal ongevallen op overwegen is de afgelopen jaren sterk afgenomen; van 100 incidenten in 2000 tot 45 in 2012.

Categorieën

Geef een antwoord