Houtmanpad: stoppen met aanleg is duurder

De motie van de Actiepartij om te stoppen met de aanleg van het fietspad langs het Houtmanpad is donderdag niet in stemming gebracht. Deze komt terug in de raadsvergadering van 4 juli. Dan moet er een lijstje liggen waarin aangegeven is waaraan al het geld is uitgegeven. Het college ontraadt de motie omdat er al 1,24 miljoen is uitgegeven aan realisatie van bruggen, opslag, inzet personeel (mede ivm juridische procedures). Bij het stoppen van het project zullen deze kosten volledig voor rekening van de gemeente komen, aangezien de provinciale subsidie van 1,7 miljoen dan vervalt.

Categorieën

Geef een antwoord