Teleurstelling bij Wandelnet en Fietsersbond: afwijzing openbaarheid Laantje van Alverna door B&W Heemstede

Persbericht Wandelnet & Fietsersbond, 14 oktober 2013

Teleurstelling bij Wandelnet en Fietsersbond over afwijzing openbaarheid Laantje van Alverna door B&W Heemstede

Het college van Heemstede wijst het handhavingsverzoek van Wandelnet en Fietsersbond af. Daarmee besluit het college tot afsluiting van de overweg Laantje van Alverna. De gemeente stuurt Wandelnet en Fietsersbond in feite
naar de rechter: die moet maar uitmaken of de overweg openbaar is of niet.

Jaap Moerman (Fietsersbond): “Jammer dat het college voor deze weg kiest. De aanpak van de onveiligheid van de overweg gaat nu alleen maar langer duren. Heemstede had kunnen zeggen: ‘Goed punt, jullie hebben gelijk. De overweg is
feitelijk toegankelijk voor iedereen, al meer dan 30 jaar en daarmee openbaar.’ Dan had de gemeente de regie kunnen nemen als wegbeheerder en ProRail kunnen dwingen om tot een goede oplossing te komen: een veilige overweg met inachtneming van de recreatieve belangen. Zo ook Laantje van Leyduin, want ook die overweg wil ProRail sluiten.”

Het hek zegt niets over de openbaarheid
De gemeente verklaart in haar afwijzing dat de overweg niet openbaar toegankelijk is “omdat er een hek staat.” Een hek op zichzelf zegt volgens de Wegenwet niets over de openbaarheid. Dit wordt nota bene bevestigd door de advocaat van de gemeente: “Dat ProRail heeft beoogd dat slechts de zakelijk gerechtigden gebruik mochten maken van de overweg, doet in dit verband niet ter zake. De hekken kunnen op dit moment door een ieder worden geopend, zodat de overweg, in ieder geval nu, voor een ieder toegankelijk is.”

De gemeenteadvocaat adviseert daarom het college uit te zoeken of ‘de overgang niet gedurende dertig achtereenvolgende jaren feitelijk voor een ieder toegankelijk is geweest, of dat die termijn tijdig is doorbroken’: bv. door verbodsbordjes of sloten op het hek. De gemeente legt die klus nu bij Wandelnet en Fietsersbond neer, en ontloopt zo haar eigen verantwoordelijkheid.

Geen slot op spoorhek op last van de brandweer Vladimir Mars (Wandelnet): “Het spoorhek is nooit op slot geweest: dat is namelijk verboden door de brandweer die te allen tijde toegang moet hebben tot het laantje. Het hek is vernieuwd in 2009. Sinds enige tijd hangt er een ProRail-bordje ‘Verboden voor onbevoegden. Poort sluiten’. Op het oude hek hing geen bordje. En daarbij: aan het zijhek, de toegang voor voetgangers en fietsers, hangt ook nu geen bordje. Dat is er ook nooit geweest. Er zijn vele getuigen die de vrije toegankelijkheid kunnen bevestigen.”

Risicoanalyse ProRail moet over
Het recreatieve belang van de Heemsteedse bewoners blijkt niet gewogen te zijn in de onlangs verschenen risicoanalyse van ProRail. De landelijke ‘Stuurgroep infrastructurele barrièrevorming’ (Fietsplatform, Wandelnet & Kon. Ned. Hippische Sportfederatie) heeft een kritische reactie gegeven op deze analyse: “Het feitelijk gebruik is niet beschreven en geanalyseerd, maar slechts als ‘illegaal’ afgedaan.(…) Op basis van de incidentregistratie lijkt de aanleg van een ontsluitingsweg een goede oplossing voor het autoverkeer. Dit is echter geen acceptabel alternatief voor het langzaam verkeer, omdat de omloop- en omrijdfactor te groot wordt.” De Stuurgroep heeft ProRail gevraagd om zijn huiswerk over te doen en een werkelijk integrale analyse te maken – waarin  ook rekening gehouden wordt met de belangen van fietsers, wandelaars en ruiters.

Nadere informatie:
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601
Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521

2013-09-20 Van Der Feltz Advocaten – Advies Openbaarheid

2013-09-30 WN aan ProRail – reactie

2013-10-08 BW Heemstede – afwijzing

2013-10-14 afwijzing openbaarheid Alverna

2013-09-19 ProRail Risico Analyse

2013-10-15 FB naar rechter Laantje Alverna

2013-10-15_hd_-_fietsersbond_naar_rechter_over_laantje_alverna.pdf

Categorieën

Geef een antwoord