Bezwaarschrift openbaarheid overgang Alverna

Heemstede, 20 november 2013

Foto overweg Alverna 2005 (foto Klaas van Giffen): situatie vóór plaatsing groene hekken en verbodsbordjes ProRail.
D
it is de situatie van de overweg zoals deze herkend wordt door de getuigen als de situatie van voor de plaatsing van het nieuwe hek in 2008. Dit is de situatie sinds de getuigen zich kunnen heugen: een altijd te openen hek, geen verbodsbordjes.

PERSBERICHT

Bezwaarschrift tegen besluit B&W Heemstede
50 getuigen verklaren overweg Laantje van Alverna openbaar

Stichting Wandelnet en de Fietsersbond hebben een gedegen en omvangrijk bezwaar ingediend tegen het besluit van B&W Heemstede om de openbaarheid van het Laantje van Alverna en zijn spoorwegovergang af te wijzen. Het bezwaarschrift is historisch onderbouwd en van 50 schriftelijke getuigenverklaringen voorzien. Wandelnet en Fietsersbond vinden dat de gemeente zich er te makkelijk vanaf heeft gemaakt en zich ten onrechte achter de onhoudbaar gebleken stelling van ProRail heeft geschaard (‘de overweg is van ons’, ‘de overweg is alleen toegankelijk voor laanbewoners met recht van overpad’,‘de overweg heeft nooit een recreatieve functie gehad’).

Opstelling B&W onhoudbaar gebleken

Het college van B&W stelt zich in haar afwijzing van 8 oktober op het standpunt dat uit de hekken en de borden ter plaatse van de spoorwegovergang blijkt dat de spoorwegovergang niet openbaar is. Dit blijkt geen houdbaar standpunt te zijn. De 50 schriftelijke getuigen verklaren namelijk allemaal dat de spoorwegovergang altijd feitelijk toegankelijk was, al sinds de oorlog en zelfs nog langer. Er stond een hek, maar dat kon altijd geopend worden. De zijhekken voor de wandelaars en fietsers hebben nooit op slot hebben gezeten. Pas sinds 2008 hangt er een geel verbodsbordje van ProRail op het grote toegangshek voor motorvoertuigen.

Laantje al lang onmisbare schakel in wandel- & fietsverkeer

Sommige getuigenissen gaan ver terug, tot in de jaren dertig. Het merendeel van de inzenders getuigt van feitelijke toegankelijkheid zonder belemmeringen sinds de jaren 1960, ’70 en ’80. Opvallend hierbij is dat velen van hen in de aanpalende Geleerden- en Rivierwijken wonen – wijken die in die tijd gebouwd zijn aan de westrand van Heemstede. Maar er zitten ook Heemstedenaren op leeftijd bij die al met hun ouders via het Laantje naar de Waterleidingduinen of Zandvoort wandelden of fietsten. Zij gingen in hun jeugd al via het laantje naar hockeyclub Rood-Wit, naar het Scoutingterrein Naaldenveld of het Padvindershuis in Wandelbos Groenendaal. Overigens is er niet alleen sprake van ‘recreatief verkeer’ maar ook van ‘utilitair verkeer’ (werk- en schoolverkeer) o.m. naar de jeugdzorginstelling OCK Het Spalier.

 Geschiedenis van het Laantje

Het laantje blijkt veel ouder te zijn dan gedacht en al sinds de aanleg van de Leidse trekvaart en het jaagpad te bestaan, als ‘uitweg’ of ‘voorlaan’ van de buitenplaats Boekenrode. Dat valt te lezen in een aparte historische bijlage bij het bezwaar. Hieruit blijkt dat het particuliere karakter van het voorlaantje sinds de verkoop van de buitenplaats in 1924 aan het klooster Alverna sterk afgenomen is. En dat het laantje voor gebruikers sinds de jaren ’50 niet meer te onderscheiden is van een andere openbare weg.

Conclusie van het bezwaar

Het laantje en zijn overweg zijn door verjaring openbaar geworden, conform art. 4 lid 1 sub I van de Wegenwet (‘…gedurende 30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk geweest.’). Het alleenrecht van laanbewoners doet daarom niet meer ter zake. De gemeente dient zijn verantwoordelijkheid te nemen als wegbeheerder, de overweg open te houden en de illegale verbodsbordjes van ProRail te verwijderen. Wandelnet en Fietsersbond willen wèl dat de overweg voor auto’s gesloten wordt. En beter beveiligd voor wandelaars en fietsers – b.v. met elektronische en geluidsarme schuifhekken met sensoren.

BIJLAGEN

  1. Bezwaarschrift Wandelnet & Fietsersbond 17 november 2013 tegen afwijzing verzoek handhaving Wegenwet spoorwegovergang Laantje van Alverna, incl. 17 BIJLAGEN
  2. Alverna / Boekenroode, geschiedenis van een omstreden laantje op de grens van Heemstede & Aerdenhout. Inleiding op de gebundelde getuigenverklaringen over de feitelijke toegankelijkheid van het historische laantje en zijn overweg”, coproductie Wandelnet & Fietsersbond, 13 pag, ill, krtn, nov. 2013

2013-11-16 Bezwaarschrtift openbaarheid Alverna

2013-11-16 Alverna-Boekenrode geschiedenis van een laantje

Categorieën

Geef een antwoord