Laantje van Alverna, hoorzitting 19-12-2013

Laantje van Alverna – Nieuwsbrief 3 – 15 december 2013 
Oproep om te komen naar hoorzitting 19 december
De gemeentelijke commissie Bezwaar & Beroep houdt op donderdagavond 19 december 2013 om 21.00 uur in het gemeentehuis van Heemstede een hoorzitting ivm ons bezwaarschrift tegen de afwijzing door B&W van de openbaarheid van de spoorwegovergang Laantje van Alverna. U mag en kunt hierbij aanwezig zijn.

Speciaal voor hen die een schriftelijke getuigenverklaring bij ons ingediend hebben: In principe is het niet nodig dat u aanwezig bent. Als de bezwaarcommissie u als getuige wilt horen dan kan zij u zelf oproepen. Maar een druk bezochte zitting is natuurlijk goed.

Onze visie is dat de overweg door verjaring openbaar is geworden door de feitelijke toegankelijkheid voor een ieder voor een periode van meer dan 30 jaar. Het standpunt van B&W dat uit de hekken en borden ter plaatse blijkt dat de spoorwegovergang niet openbaar is, blijkt geen houdbaar standpunt. De – inmiddels 56 – getuigen verklaren namelijk allemaal dat de spoorwegovergang altijd feitelijk toegankelijk was, al sinds de oorlog en zelfs nog langer. Er stond een hek, maar dat kon altijd geopend worden. De zijhekken voor de wandelaars en fietsers hebben nooit op slot hebben gezeten. Pas sinds de zomer van 2008 hangt er een geel verbodsbordje van ProRail op het grote toegangshek voor motorvoertuigen.

Na de hoorzitting zal de commissie Bezwaar een advies geven aan het college van B&W. Daarna zal het college een besluit nemen. Dat besluit is voor beroep vatbaar. Als het nodig is om in beroep te gaan bij de bestuursrechter, dan zullen wij dat doen.

B&W wijst ons bezwaar tegen Omgevingsvergunning ProRail af
Op 6 december nam B&W het advies van de commissie Bezwaar over. Zoals verwacht is het bezwaar op de omgevingsvergunning afgewezen. Dat is niet erg, omdat de omgevingsvergunning niet direct de afsluiting van de overweg betrof. Maar via deze procedure hebben we eea in beweging kunnen brengen.

In haar besluit geeft gemeente Heemstede nu formeel toe dat het Laantje van Alverna door verjaring openbaar is geworden. De gemeente schrijft: “Een deel van de nieuwe waterweg aan de westkant bevindt zich volgens de vergunningstekeningen buiten de hekken. De nieuwe watergang doorbreekt de weg. Omdat dit stuk buiten de hekken ligt is, is het niet ‘ter bede’ en dus wel openbaar.”  ProRail moet of een ontheffingsbesluit aanvragen of ipv een slootje een duiker leggen.

Bordje ‘Eigen weg’ op Bloemendaalse gedeelte van het laantje
Donderdag 12 december hebben Wandelnet en Fietsersbond aandacht gevraagd voor het laantje in de commissie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Wij hebben gemeente Bloemendaal verzocht het o.i. illegale  bordje te verwijderen en de openbaarheid van het laantje te handhaven. De gemeente liet ons onlangs weten dat “de aanduiding ‘eigen weg’ niet bezwaarlijk is, gelet op het niet-openbare karakter van het betrokken gedeelte van het Laantje van Alverna.” Raadsleden hebben vragen gesteld over de ‘kronkels’ van het college omtrent het al dan niet openbaar zijn, dan wel zijnde ‘openbare karakter’ (en wat dat dan betekent). In de volgende commissievergadering zal de kwestie behandeld worden. 9 januari 2014 20:00 uur, Bennebroekerlaan 5 Bennebroek.

Met vriendelijke groet, 
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601
Wandeloverleg Noord-Holland, prov. tak Stichting Wandelnet, Vladimir Mars, 06-229 21521

Categorieën

Geef een antwoord