Epiloog Houtmanpad Haarlem

Houtmanpad Haarlem Fiets & Voetganger

EPILOOG HOUTMANPAD

Rob Stuip

Maart 2011 stemde de gemeenteraad van Haarlem in met de aanleg van een nieuw fietspad langs het Houtmanpad (alleen de VVD stemde tegen). Het plan stamde al uit 2002 en werd voorbereid in het bestemmingsplan van 2007. Alle gemeenten in de regio steunden het plan via het programma “Bereikbaarheid Kust”. En het paste binnen het beleid van de Provincie die 1,7 miljoen euro subsidie verleende.

Maar na twee jaar blunderen is het Haarlemse College gezwicht voor juridische procedures en acht het zichzelf niet meer in staat het project tot een goed einde te brengen. Let wel: de Raad van State heeft de aanleg van het fietspad niet verworpen. Alleen op details (bruggen, vleermuizen) had de gemeente de zaken niet op orde. Op 19 december j.l. stemde de Raad in met beëindiging van het project “Fietspad Houtmanpad”. Slechts  PvdA steunde het fietspadplan tot “de laatste snik”, waarbij woordvoerder Roel Schaart zich “een roepende in de woestijn” voelde.

Het belangrijkste “probleem” vormde het smalle gedeelte ter hoogte van de Beatrixschool en kinderopvang Uk. De daar benodigde oevercorrectie en het kappen van houtopstand riepen verzet op.  Daarom had de Fietsersbond een voorkeur voor een alternatief tracé ten zuiden van school en kinderopvang. De Provincie was hiermee akkoord, het paste in het bestemmingsplan en de erfpacht op de benodigde grond zou eind 2012 aflopen. En met vele voordelen:

  • geen bomen kap
  • geen oevercorrectie
  • geen vleermuizenonderzoek nodig
  • komt tegemoet aan bezwaren van tegenstanders, dus meer draagvlak
  • goedkoper

Dit “plan B” zat in de achterzak van de wethouder bij de behandeling in de Raad van het “Definitief Ontwerp” van het fietspadplan in december 2011. Maar de Raad stemde in met het tracé rechtdoor langs de Brouwersvaart, omdat er haast moest worden gemaakt voor de deadline van de subsidieaanvraag.

Weggegooid geld

Het resultaat is nu dat stoppen met het project de gemeente 1,1 miljoen euro kost (waarvan ca. 4 ton uit het onderhoudsbudget) zonder dat er iets wordt gerealiseerd. En het gereserveerde subsidiebedrag  van 1,7 miljoen euro vloeit terug in de “Reserve Groen” van de Provincie.  Gevolg is ook  dat voetgangers en fietsers elkaar in de weg blijven zitten op het smalle schelpenpad.

27122013

 

 

 

 

Categorieën

Geef een antwoord