Nieuwsbrief 2014-01-05 Laantje van Alverna

Nieuwsbrief LvA 5 januari 2014

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

Laantje van Alverna – Nieuwsbrief 5, 5 januari 2014

Werkbezoek Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber

Morgenmiddag 6 januari brengt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie een werkbezoek aan het Laantje van Alverna. Over de dreigende sluiting van meerdere spoorwegovergangen zijn pasgeleden door Dik-Faber schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Wilma Mansveld. Vooralsnog houdt de staatssecretaris vast aan sluiting van de overgangen. De overgangen zijn echter van belang voor de toegankelijkheid van de landgoederen voor fietsers en wandelaars. Het Kamerlid wordt ontvangen door Jaap Moerman van de Fietsersbond Haarlem en een vertegenwoordiger van Landschap Noord-Holland.

Wij zullen haar vertellen dat ProRail zich niet houdt aan de procedures zoals vastgelegd in landelijk beleid (Derde Kadernota Railveiligheid). In de procedure staat duidelijk omschreven dat die opgaat voor ALLE overwegen, particulier of niet. Maar ProRail stelt dat de procedure niet hoeft te worden gevolgd omdat het een particuliere overweg is. Dit is door ProRail zo bedacht. Alle particuliere overwegen zijn dus vogelvrij als de overheid dit zou toe staan.

Om 14.15 komt Carla Dik-Faber aan bij de overweg Laantje van Leyduin en daarna gaan we naar het Laantje van Alverna. Dat zal even na half 3 zijn. Als u in de gelegenheid bent, kom vooral langs om de grote maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

B&W Bloemendaal ‘dwaalt’ over het laantje Terwijl gemeente Heemstede toegeeft dat het Laantje van Alverna – althans buiten de overweg – openbaar is geworden door verjaring, blijft gemeente Bloemendaal halsstarrig beweren dat dit voor haar onverharde deel van het laantje niet het geval is. Met inmiddels een vierde notitie vol juridische kronkelbeweringen probeert wethouder Schep (D66) nogmaals de raadsleden ervan te overtuigen. Nota bene wordt nu als argument aangevoerd dat de particuliere eigenaren hier regelmatig bordjes ‘eigen weg’ hebben geplaatst! Dit bordje verscheen voor het eerst op 2 oktober 2013. Dit bordje is aldus Wandelnet en Fietsersbond illegaal. Immers als gevolg van de feitelijke toegankelijkheid over meer dan 30 jaar is de openbaarheid ingetreden. Het daarna ophangen van verbodsbordjes heeft dan geen zin meer: de weg is immers al openbaar. Hetzelfde geldt voor het bordje ‘Verboden toegang voor onbevoegden, hek sluiten’ dat aan het grote hek van de spoorwegovergang hangt sinds de zomer van 2008. Welk belang dient de wethouder? Een liberale bestuurder zou toch voorstander moeten zijn van vrije toegankelijkheid van haar wegen en paden? Het onverharde Kerkepad in Vogelenzang (door het grasland van de camping naar de kerk) vindt gemeente Bloemendaal wel openbaar (want: ” heeft een beperkte gebruiksfunctie voor het openbare verkeer”), maar het Laantje van Alverna niet. Bloemendaal vindt dat het eerste, verharde deel van het Laantje vanaf de Boekenroodeweg tot aan het Medisch Kinderdagverblijf Het Spalier wel openbaar is, maar het halfverharde deel langs Alverna naar Heemstede niet, omdat dit deel in haar ogen geen gebruiksfunctie heeft voor het openbare verkeer. Opmerkelijk, temeer het laantje volgens de Structuurvisie Bloemendaal (vastgesteld in 2011) is aangemerkt als een toe te voegen en te verbeteren schakel in een fietsroute tussen de stadsrand van Heemstede en de binnenduinrand.

In de commissievergadering a.s. donderdag zal de kwestie behandeld worden. 9 januari 2014 20:00 uur, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek.

Vriendelijke groet, 
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601
Wandeloverleg Noord-Holland, prov. tak Stichting Wandelnet,
Vladimir Mars, 06-229 21521

Ons steunen?
Lidmaatschap Fietsersbond: http://www.fietsersbond.nl/lid; bankrekeningnummer 30255 tnv Fietsersbond, Utrecht
Donateurschap Wandelnet: http://wandelnet.nl/word-donateur; bankrekeningnummer 4205157 tnv Wandelnet, Amersfoort

Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Categorieën

Geef een antwoord