Bezwarencommissie Heemstede wijst openbaarheid overweg Alverna af

Bezwarencommissie Heemstede wijst openbaarheid overweg Alverna af
Weinig steekhoudende argumenten

De gemeentelijke Commissie voor Bezwaarschriften heeft op 6 februari haar advies aan B&W van Heemstede uitgebracht. Zij verklaart het bezwaar van Fietsersbond en Wandelnet tegen het afwijzen van de openbaarheid van de spoorwegovergang Laantje van Alverna ongegrond. In haar overwegingen schrijft de commissie dat ‘niet aannemelijk is geworden dat de spoorwegovergang (..) een openbare weg is.’ Immers: ‘Met hekken is kenbaar gemaakt dat de spoorwegovergang in beginsel niet vrij toegankelijk is.’

‘Juridisch gezien weinig steekhoudend’, aldus Vladimir Mars van Wandelnet. ‘Hekken doen er niet toe als het voor iedereen mogelijk is om de hekken te openen. Een hek zegt op zich niets over het wel of niet openbaar zijn van de overweg. Daar zijn al veel gerechtelijke uitspraken over gedaan.’ De getuigenverklaringen zijn niet serieus genomen.

Lees verder bijgevoegd persbericht

Voor nadere informatie:
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601
Wandeloverleg Noord-Holland, provinciale tak stichting Wandelnet, Vladimir Mars, 06-2292 1521

Meer informatie vindt u in de bijlagen. 

2014-02-09 Persbericht Alverna: Heemstede wijst openbaarheid Overweg Alverna af

2014-02-07 Advies Cie Heemstede Bezwaar Openbaarheid Overweg Alverna verdaging

Categorieën

Geef een antwoord