Rechter schort uitspraak Alverna op

Persbericht sluiting spoorwegoverweg Alverna

Rechter schort uitspraak openbaarheid overweg op

Vorige week sloot ProRail de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna. Wandelnet en Fietsersbond zijn daar niet blij mee. Zij pleiten al maanden voor het openhouden van deze overweg voor wandelaars en fietsers. Afgelopen donderdag diende in Haarlem een rechtszaak tegen de gemeente Heemstede. ‘ProRail is minstens een week te vroeg met de afsluiting. Dit is een openbare overweg. Wij vinden dat de gemeente moet handhaven en ProRail voor een veilige overweg voor wandelaars en fietsers moet zorgen’, aldus Jaap Kamminga van de Fietsersbond. Met de sluiting worden honderden wandelaars en fietsers gedupeerd die dagelijks van de overweg gebruik maken.

Uitspraak rechter
De belangstelling bij de rechtbank was zo groot dat veel mensen helaas de toegang geweigerd werd. De voorzieningenrechter Mr. G. Guinau had de situatie ter plekke verkend en gaf expliciet aan dat de omweg voor wandelaars en fietsers nu echt een obstakel vormt: een half uur omlopen of 10 minuten omfietsen. Met een zogenaamde ‘interactieve behandeling’ werden alle belangen gehoord, ook die van de aan- en omwonenden van het Laantje van Alverna. De rechter was kritisch op de gemeente dat zij het op een rechtszaak had laten aankomen en veroordeelde de gemeente tot vergoeding van de door Wandelnet en Fietsersbond betaalde griffierechten. De rechter zag uiteindelijk af van een zgn. ‘voorlopige voorziening’ in deze zaak omdat de afsluiting niet spoedeisend genoeg is: de afsluiting kan immers nog ongedaan gemaakt worden. Een uitspraak over de openbaarheid is niet gedaan, maar valt voor het eind van dit jaar te verwachten.

Verhokking
De overweg bij het Laantje van Alverna staat niet op zichzelf. Er staan meer overwegen in het land op de tocht. De landelijke stuurgroep ‘infrastructurele barrièrevorming’ is bezorgd hierover. ‘Nederland verhokt’, aldus Ankie van Dijk namens Wandelnet en voorzitter van de stuurgroep. ‘Met het verdwijnen van oversteken en de aanleg van wegen, ontstaan soms onneembare hindernissen voor wandelaars en fietsers. Twee kilometer betekent al gauw een half uur omlopen.’ Bovendien zijn de alternatieven vaak minder aantrekkelijk en minder veilig. De belangenorganisaties voor wandelaars, fietsers en ruiters hebben sinds een paar jaar goede afspraken met ProRail. Voor iedere overweg die dreigt te verdwijnen, wordt advies aan ProRail uitgebracht. Toch lijkt het steeds vaker te gebeuren dat dat advies niet wordt overgenomen. De belangenorganisaties vermoeden dat gebrek aan geld daar een belangrijke rol in speelt. Het lijkt er op dat we weer terug bij af zijn: ‘De beste overweg, is geen overweg’…

Categorieën

Geef een antwoord