Actie veilige oversteek Verfrollerbrug Haarlem

Actie voor een veilige oversteek bij de Verfrollerbrug in Haarlem vrijdag 21 november 2014 om 13:00 uur

De verkeerssituatie voor voetgangers bij de Lange Brug, de zogenoemde Verfrollerbrug, is zeer gevaarlijk. De Veronicaschool, Wijkraad Burgwal en Wijkraad Rozenprieel hebben al veel overleg gehad met de gemeente Haarlem en met verkeerskundigen, de wethouder en de politie. Dit overleg heeft nog niet tot een goede oplossing geleid. Op vrijdag 21 november om 13.00 uur komt wethouder Cora-Yfke Sikkema op de Veronicaschool om aandacht en hopenlijk een oplossing te bieden voor deze gevaarlijke situatie. De betrokkenen hebben gezamenlijk een actie bedacht waarbij de oplossingen voor het probleem centraal staan.

Verfroller-commissie wil een oplossing
Op vrijdag 21 november zal de verfroller-commissie, bestaande uit de directeur van de Veronicaschool en afgevaardigden van de ouderraad van de Veronicaschool, de Fietsersbond, de Wijkraad Burgwal en de Wijkraad Rozenprieel aanwezig zijn. De commissie biedt de wethouder een boek aan met brieven en oplossingen van de kinderen van de Veronicaschool over de onveilige situatie bij het kruispunt bij de brug. We zullen het werk van het Haarlem College onthullen dat aan de brug hangt, dit werk is speciaal voor deze actie gemaakt. Vanaf de school leidt de commissie mevrouw drs. Cora-Yfke Sikkema, wethouder met de portefeuilles Duurzaamheid, Mobiliteit (verkeer) en Beheer en Onderhoud, naar de gevaarlijke situatie waar het werk van leerlingen van het Haarlem College onthuld zal worden.

Actiedoel

Het doel van deze actie is om de gemeente Haarlem en de wethouder duidelijk te maken dat de situatie bij de verfrollerbrug niet acceptabel is en snel moet veranderen.

Gevaarlijke situatie
De situatie is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers van de Schalkwijkerstraat en Antoniestraat bij de Lange Brug. De doorgaande weg wordt druk bereden door auto’s, zwaar verkeer en stadsbussen richting en vanaf het centrum. Er is weinig ruimte voor fietsers en voetgangers op de stoepen, bij de verkeersheuvels en bij de verkeerslichten. In het verleden zijn regelmatig (bijna) ongelukken gebeurd. Een aantal jaar geleden heeft de Veronicaschool aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie bij de Haarlemse en landelijke politiek. Een motie van de gemeenteraad om de situatie te verbeteren heeft geleid tot herinrichting van dit punt en van de Turfmarkt. De nieuwe situatie bij de oversteekplaats is geen verbetering, daarom vraagt de commissie nu opnieuw aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie.

Door de Fietsersbond zijn 4 knelpunten aangewezen:
Knelpunt 1

Voetgangers hebben weinig opstelruimte voor het verkeerslicht tussen de rijbaan en het tweerichtingen fietspad. Fietsers komen met vaart vanaf de Lange Brug.De ruimte op de vluchtheuvel bij het voetgangersstoplicht is te klein, soms werken de lichten niet en het licht staat te kort op groen. Er past maar een handvol mensen op de vluchtheuvel en het is te smal voor een kinderwagen of rolstoel. Voetgangers die het groene stoplicht willen halen, lopen het gevaar geschept te worden.

Knelpunt 2

Fietsers komend vanaf de Antoniebrug hebben weinig opstelruimte voor het tweerichtingen fietspad. Overstekende fietsers moeten in- en uit het fietspad voegen, de fietsers moeten op de rijweg wachten voor haaientanden die voorrang geven, terwijl het verkeer op de rijweg al groen licht krijgt.

Knelpunt 3

Fietsers richting Antoniebrug hebben weinig opstelruimte. Uitvoegen is lastig tijdens de grote drukte op het fietspad in de ochtendspits. Omlaag rijdend verkeer vanaf de Lang Brug maakt veel vaart in de bocht. Het is niet duidelijk wie voorrang heeft.

Knelpunt 4

Fiets- en autoverkeer zitten elkaar in de weg op de Antoniebrug. De OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook) is bij de reconstructie Turfmarkt–Lange Brug verdwenen. Op deze gevaarlijke situtaties is al meermaals gewezen door de betrokken Wijkraden Burgwal en Rozenprieel en de Veronicaschool. Tot op heden is er geen verbetering van de situatie. Er zijn veel manieren om de knelpunten weg te halen. De Fietsersbond heeft speciaal voor deze situatie oplossingen ontworpen en perfect gepresenteerd. De leerlingen van de Veronicaschool hebben mooie oplossingen bedacht. De Wijkraden Rozenprieel en Burgwal hebben mogelijkheden uitgewerkt. Alle mogelijke oplossingen zijn samengevoegd in een boek, dit boek zal aan de wethouder overhandigd worden. De Verfroller-commissie vertrouwt er op dat de wethouder en gemeente Haarlem met een perfecte oplossing zal komen op zeer korte termijn.

Lange brug Verbeteringsvoorstel

Veilige oversteek Verfrollerbrug Haarlem

Categorieën

Geef een antwoord