Fietsdebat Statenverkiezingen in Haarlem

Fietsdebat

Een krachtdadiger fietsbeleid, meer geld, en een andere systematiek van subsidiering van fietsprojecten, dat zijn de conclusies van het Fietsersbond verkiezingsdebat van 4 maart in Haarlem onder leiding van oud-gedeputeerde Cornelis Mooij.

Zes politieke partijen kruisten de degens met elkaar wat betreft de fietsambities van de provincie. Het fietsgebruik is de afgelopen 10 jaar met 30% gegroeid, dat vraagt om maatregelen. Sommige partijen willen dat de provincie actief optreedt, andere partijen zijn wat terughoudend.

 “In 2011 hebben de herijking van het fietsbeleid niet voor mekaar gekregen, dat gaan we nu wel doen!”, aldus Hein Struben van D66. GroenLinks wil dat de provincie zelf actief op zoek gaat naar zwakke plekken in het fietsnetwerk en die gericht aanpakt. Servaz van Berkom (GroenLinks): “De provinciale subsidie voor fietsprojecten aan gemeentes moet omhoog, want nu blijft er
subsidiegeld liggen.” D66 is het daar mee eens. Hein Struben: “Die 50% werkt niet.” De afgelopen vier jaar was de bijdrage van de provincie 50%. Daarvoor was het subsidiepercentage 90%. Struben: “Wij willen het geld zo goed mogelijk besteden, daar waar het het meest effectief is. Dat kan zelfs een 100% bijdrage zijn.”

De PvdA wil dat er meer geld komt. Marieke van Duijn (PvdA): “Er is zoveel geld aan autowegen geïnvesteerd van het belastinggeld van Noord-Hollanders, dan is het toch ook logisch dat er ook fietssnelwegen worden aangelegd en knelpunten worden opgelost?” De PvdA wil daarvoor de provinciale opcenten verhogen met 6 euro per jaar. Noord-Holland heeft de laagste opcenten van alle provincies en is al jaren niet meer verhoogd. CDA en VVD zijn daar fel op tegen en willen ook het subsidie niet verhogen. Een raadslid van de gemeente Haarlem “De provincie heeft toch een reserve van 952 miljoen? Als deze 50% zo blijft komt er van jullie mooie fietsambities weinig terecht, want gemeenten zoals Haarlem hebben het geld gewoon niet.”

D66 wil de opcenten niet verhogen, maar wel op een slimme manier aan nieuw geld komen voor de fiets. De VVD vind dat er al 50 miljoen is geïnvesteerd in het fietsnet, “maar onveilige plekken zullen we zeker aanpakken in samenwerking met de Fietsersbond.” Ook de SP vindt dat de afgelopen 4 jaar de knelpunten niet goed zijn aangepakt. Hans Bakker (SP): “Het gaat om
kiezen. Ga nou eens uit die fiets denken in plaats vanuit die auto.” De partijen willen dat er een nieuw knelpuntenonderzoek komt. “Waarom”, vroeg iemand uit de zaal, “de knelpunten weten we toch allang? Begin nou eens!”

Categorieën

Geef een antwoord