Uitspraak rechtbank: overweg Alverna moet weer open

De Geniebrug over de Leidsevaart. In het midden de afgesloten overweg naar het laantje van Alverna. (foto Fietsersbond Wandelnet).jpg wordt weergegeven 

De Geniebrug over de Leidsevaart. In het midden de afgesloten overweg naar het Laantje van Alverna(foto Fietsersbond)

Vrijdag 13 maart 2015 heeft de rechtbank in Haarlem uitspraak gedaan dat de spoorwegovergang Alverna in Heemstede weer open moet.
Volgens de rechter is de overweg wel degelijk een openbare weg, hetgeen werd betwist door gemeente Heemstede en ProRail. Wandelnet en Fietsersbond hadden een zaak aangespannen tegen de gemeente Heemstede. Ze vinden dat er een veilige toegang moet zijn voor de honderden wandelaars en fietsers die hier dagelijks gebruik van maken. De organisaties zijn dan ook heel blij met deze uitspraak. De spoorwegovergang werd in oktober 2014 door ProRail afgesloten.

 De afgesloten overweg naar het Laantje van Alverna 

Alverna, de afgesloten overweg (Foto: Fietsersbond)

Jaap Moerman (Fietsersbond): “De rechter heeft gesproken. Nu zijn we benieuwd wat gemeente Heemstede gaat doen. Gaat zij er vaart achter zetten om deze illegaal afgesloten overweg weer open te krijgen?” Vladimir Mars (Wandelnet): “Heel goed nieuws voor alle wandelaars en fietsers die met veel plezier een ommetje maakten via het Laantje. Wij doen een oproep aan de gemeente om de openbaarheid van de overweg nu actief te gaan handhaven, dat wil zeggen: ProRail sommeren om het hekwerk weg te halen en de spoorwegovergang te herstellen voor fietsers en wandelaars. Auto’s, die in het verleden vaak de oorzaak waren van ongelukken op de overweg, kunnen gebruik maken van de nieuwe ontsluitingsweg.”

Een Stap Vooruit
De uitspraak sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer. Minister Schultz beloofde vorige maand de barrièrewerking van spoorwegen en autowegen tegen te gaan. De minister vindt dat Rijkswaterstaat en ProRail moeten zorgen voor compensatie als wandel- en fietspaden in het gedrang komen. Schultz heeft de toezegging gedaan tijdens de behandeling van de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’, waarin 39 voorstellen staan voor uitbreiding en betere benutting van het recreatieve fiets- en wandelpadennet.

De initiatiefnota ‘Een stap vooruit’ werd extra bekrachtigd met een motie aan van SP, D66, PvdA en CDA over het tegengaan van barrièrewerking door autowegen en spoorlijnen. Er komt een richtlijn waarin staat dat de afstand tussen twee oversteken maximaal 500 tot 1500 meter mag zijn. De rechtszaak rondom de afsluiting van de overweg Alverna heeft hierin zeker een rol gespeeld.

NB
Reactie wethouder Van de Stadt van Heemstede in Haarlems Dagblad van 14 maart:
Gezien het gevoel in de gemeenteraad ligt het voor de hand niet in beroep te gaan en aan te sturen op heropening van de overweg. Van de Stadt wil ook snel met ProRail aan tafel, waarbij dan ook de Fietsersbond en Wandelnet wat hem betreft aanschuiven. Van de Stadt mikt op een compromis waarbij de overweg straks alleen voor fietsers en wandelaars op een veilige manier kan worden over gestoken.

14-03-2015

Categorieën

Geef een antwoord