Reactie op coalitieakkoord Provinciale Staten Noord-Holland

Reactie op coalitieakkoord Provinciale Staten Noord-Holland

Nieuwe inventarisatie fietsknelpunten

Veel ‘duurzaamheid’ in de woorden van de nieuwe gedeputeerden van provincie Noord-Holland bij hun presentatie van het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA op 20 mei. “Maar de opcenten (provinciale belasting via de motorrijtuigenbelasting, red.) blijven de laagste van het land”, lichtte Elisabeth Post (VVD) triomfantelijk toe. Er komt 5 miljoen extra voor de fiets (maar dat is een halvering van het bedrag van 4 jaar geleden) en 45 miljoen voor ‘investeren in infrastructuur’ in het algemeen. De BDU-subsidieregeling voor fietsinfrastructuur blijft bestaan. Vooralsnog blijft het subsidiepercentage 50%. Dat is teleurstellend vindt de Fietsersbond. Immers afgelopen jaren is gebleken dat veel subsidiegeld is blijven liggen omdat gemeentes de eigen bijdrage niet konden ophoesten.

Categorieën

Geef een antwoord