Spoorwegovergang Alverna 22 oktober voor Raad van State

Spoorwegovergang Alverna wordt 22 oktober beslecht door Raad van State

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

De Raad van State behandelde in spoedzitting de afsluiting van de
spoorwegovergang Laantje van Alverna. De Haarlemse rechtbank oordeelde dit voorjaar dat de overweg openbaar is geworden door verjaring. Aanvankelijk trad gemeente Heemstede krachtdadig op en legde ProRail een dwangsom op om de overweg voor 1 juli weer toegankelijk te maken. Maar toen ProRail hiertegen bezwaar maakte, gaf de gemeente de termijn de vrije loop. Dat was de aanleiding voor Fietsersbond en Wandelnet om een spoedzitting bij de Raad van State aan te vragen. Immers de verwachting was dat het wel tot in 2016 of nog veel langer kon gaan duren. “Zo hebben we laten zien dat het ons menens is,” aldus Arjen van der Luit. “En met deze spoedprocedure hebben we mogelijk de planning van de echte zaak versneld.”

ProRail wilde graag dat de Raad van State nu al uitspraak zou doen over de kernvraag (‘Is de overweg een openbare weg geworden?’) en stak daarom bij voorbaat al een hele pleitrede af. De voorzieningenrechter was echter heel duidelijk: “Nee, dat ga ik niet doen. Dat is een juridische zaak die in de bodemprocedure wordt behandeld.” Dat gaat dus eind oktober gebeuren.

De behandeling van de Alvernazaak in de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie van 27 augustus in het raadhuis in Heemstede gaat waarschijnlijk niet door. De voorzieningenrechter wees de gemeente erop dat zij geen nieuwe bezwaarprocedures moet gaan behandelen, maar alles wat met de afsluiting van Alverna te maken heeft meteen moet doorsturen naar de Raad
van State.

Categorieën

Geef een antwoord