Raad van State Laantje van Alverna zitting 22-10-15

Het blauwe bord bij de openbare overweg

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

Zitting hoger beroep spoorwegovergang Alverna
ProRail scherp ondervraagd door Raad van State

Een scherp woord- en steekspel tussen de staatsraad en ProRail kleurde de zitting bij de Raad van State afgelopen donderdag. ProRail betwiste de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland eerder dit jaar over de openbaarheid van de overweg in het Laantje van Alverna. Fietsersbond en Wandelnet hadden aldus de rechtbank voldoende aangetoond dat de overweg door verjaring openbaar was geworden mede dankzij de vele getuigenverklaringen van Heemsteedse wandelaars en fietsers die al sinds de jaren 50 gebruik maakten van de overweg. Staatsraad Verheij: “Is dat voor u niet voldoende?” ProRail gaf schoorvoetend toe dat de overweg inderdaad al lang werd gebruikt.

Ter bede
De discussie spitste zich toe tot de vraag waaruit duidelijk zou moeten zijn geweest dat niet van de overweg gebruik gemaakt mocht worden. Dat heet in mooi Oudnederlands ‘ter bede’, maar betekent aldus rapporteur Verheij gewoon ‘op verzoek’. Hij vroeg: “Betekent de aanwezigheid van het hek dat het gebruik van de overweg op verzoek was?” ProRail: “Het ging niet ‘op verzoek’, het was gewoon niet toegestaan.” ProRail stelde dat de overweg ‘wederrechtelijk’ werd gebruikt, of te wel verboden was, en verwees daarbij naar artikel 43 van de spoorwegwet uit 1875.

Het blauwe bord
Dat artikelnummer staat in ‘de kleine lettertjes’ op het blauwe bord dat naast de overweg stond. Het bord kopte: “Na gebruik overweg, de hekken sluiten”. Verheij: “Artikel 43 betekent dat je niet over het spoor mag lopen, maar over de overweg toch wel? Anders heeft een overweg weinig zin.” Voorzitter Vlasblom van de Raad van State vervolgde: “Waarom was dat verboden? Er staat alleen een gebod om het hek te sluiten.” ProRail: “Die tekst is het spoorse equivalent van ‘verboden toegang’.” Vlasblom: “Dat staat niet op het bord.” ProRail: “Ik had liever gehad dat er wel een bordje ‘verboden toegang’ had gehangen.” Verheij: “Waarom heeft u dat dan niet neergezet?” ProRail: “Er wonen mensen met een erfdienstbaarheid (recht van overpad).” Verheij: “Ja maar ik kan ook in mijn voortuin een bord ‘verboden toegang’ neerzetten en toch mijn vrienden binnenlaten.”

Slot op het hek?
Kort na het ongeval in 2011 plaatste ProRail een slot op het hek. Staatsraad Verheij: “Die sloten zaten alleen op het grote hek, niet op het kleine hek? Klopt dat? ProRail: “Dat klopt.” Het zijhek voor voetgangers en fietsers had nooit een slot. Laanbewoner Nijssen bevestigde dat alle sloten steeds verwijderd werden. Nijssen gaf ook aan dat hij zijn rechten van erfdienstbaarheid nog niet heeft overgedragen. Die rechten wilde hij afstaan vanwege de veiligheid: “Fietsersbond en Wandelnet bagatelliseren de veiligheid.” Vladimir Mars van Wandelnet reageerde daarop dat Wandelnet en Fietsersbond in overleg met gemeente en ProRail voorgesteld hebben een alternatief veilig overwegsysteem te ontwikkelen.

Uitspraak over 6 weken.

Categorieën

Geef een antwoord