Heemstede schept onnodige verwarring over openbaarheid Laan van Alverna

Laantje van Alverna VERVOLG

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

ProRail draait op voor kosten overwegbeveiliging
Openbaarheid Laantje van Alverna – Gaat Heemstede het wiel opnieuw uitvinden?

Nu de hoogste rechter heeft gesproken over de spoorwegovergang, schept het college van Heemstede onnodige verwarring over het Laantje van Alverna. De overweg is openbaar, het Laantje van Alverna niet! In antwoord op schriftelijke vragen van PvdA raadslid Johan Maas erkent het college dat de overweg openbaar is, maar stelt dat het laantje niet openbaar is. Wordt de raad hier wel goed geïnformeerd? In 2013 erkende de gemeente immers al dat het laantje openbaar geworden was door verjaring.

“Dit is toch wel kras!”, zegt Jaap Moerman van de Fietsersbond, “Gaan we het wiel opnieuw uitvinden? Tot tweemaal toe heeft gemeente Heemstede een tik op de vingers gekregen, eerst van de rechtbank, en nu van de Raad van State. Blijkbaar interpreteert de gemeente op haar eigen manier de Wegenwet.”

Vladimir Mars van Wandelnet: “De rechtbank en de Raad van State beslisten op basis van de geschiedbeschrijving van het laantje en de 58 getuigenverklaringen (over gebruik van het laantje en haar overweg) dat de overweg openbaar geworden is. Dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de weg. Daar heeft nooit de discussie gespeeld over het al dan niet ‘ter bede’ (dwz: ‘op verzoek’) toegankelijk zijn.”

Ook de gemeenteadvocaat maakt in zijn notitie van 6 januari keurig het onderscheid tussen eigendom, beheer & onderhoud van de weg en de spoorwegovergang. Het feit dat een weg eigendom is van een of meer particulieren is niet relevant. De door particulieren geplaatste bordjes ‘Eigen Weg’ kunnen de openbaarheid niet meer stuiten, want die was door verjaring al ingetreden.

Tijdens de zitting van de bezwaarschriftencommissie in 2013 stelde de vertegenwoordiger van het college dat het laantje openbaar was geworden door verjaring. Dit is ook op schrift gesteld in een collegebesluit van 6 december 2013, dat naar alle 170 bezwaarmakers tegen de afsluiting van de overweg is gestuurd.

Heemstede hoeft niet mee te betalen
Op 18 januari spreekt de commissie Ruimte over de spoorwegovergang en de uitspraak van de Raad van State. D66, HBB, GroenLinks en PvdA hebben kritische raadsvragen gesteld. De gemeenteadvocaat constateert dat de gemeente wel desgewenst kan meebetalen aan een (her)opening en beveiliging van de overweg, maar daartoe juridisch niet verplicht is.

Categorieën

Geef een reactie