Oproep aan college van BenW Heemstede: Tijdelijke, veilige oplossing overweg Alverna

Oproep aan college van BenW:
Tijdelijke, veilige oplossing overweg Alverna

Heemstede, 5 april 2016

Verzoek tijdelijke en veilige oplossing
Wandelnet en de Fietsersbond vragen de gemeente om in lijn met de uitspraak van de Raad van State zo snel mogelijk een tijdelijke en veilige oplossing ter plaatse van overweg het Laantje van Alverna te realiseren. Bijvoorbeeld met een WILO (1) (Waarschuwings Installatie Landelijke Overwegen), eventueel in combinatie met andere maatregelen zoals klaphekken, en vervolgens zorg te dragen voor een duurzame en structurele oplossing. Dit vragen de belangenorganisaties in een brief aan het college van Heemstede.

Overwegoplossingen ProRail Laantje van Alverna en Leyduin

ProRail presenteerde vorige week een aantal overwegoplossingen voor de overwegen bij het Laantje van Alverna en Leyduin. Met deze brief uiten Wandelnet en Fietsersbond hun zorg over het uitblijven van een reële oplossing voor de illegaal door ProRail in 2014 afgesloten overweg bij het Laantje van Alverna.

Overweg-light als ‘pilot’

Bij de presentatie op 29 maart kwam de vraag naar voren of een ‘overweg-light’ als proefproject (‘pilot’) kan worden aangelegd. Als alle opties toch zo’n lange doorlooptijd hebben, waarom zijn de ‘light’ opties dan niet onderzocht? ProRail zegt een serieuze uitvraag te doen naar een alternatief systeem, maar duidelijk is ook dat dat tijd kost en dat het landelijke budget daarvoor mager is.

Verzoek aan gemeente om eisen en randvoorwaarden

Wandelnet en Fietsersbond vragen de gemeente om eisen en randvoorwaarden aan ProRail mee te geven. Daarbij wijzen zij nadrukkelijk op de bestaande dispensatieregeling voor geluid. Die kan het mogelijk maken om bezwaren tegen geluidsoverlast door een AHOB tot een minimum te beperken.

Onderzoek haalbaarheid opties door ProRail sluiten niet aan bij onderzoeksvraag

ProRail zou de haalbaarheid van drie opties onderzoeken: onderdoor (tunneltje (2)), bovenlangs (spoorbrug) en gelijkvloers (beveiligd). De vorige week gepresenteerde onderzoeksresultaten sluiten niet aan bij de afgesproken onderzoeksvraag. ProRail heeft geen onderzoek gedaan naar overwegopties ter plaatse van de huidige overwegen. Bovendien zijn de kosten van de onderzochte oplossingen hoog (9 ton tot 2,4 miljoen) en de
doorlooptijd erg lang: 2,5 tot 3 jaar.

ProRail wil overgang op andere plekken

De Fietsersbond en Wandelnet vragen zich af waarom ProRail de overgang op andere plekken voorstelt. Wat is daarbij de argumentatie? ProRail zou toch gevolg moeten geven aan de uitspraak van de Raad van State? De Raad van State heeft niet alleen uitspraak gedaan over de openbaarheid van de overweg, maar heeft ook het beroep van ProRail tegen de handhaving (last onder dwangsom) afgewezen. Het collegebesluit van 28-4-2015 is dus weer actief. De uitspraak maakt duidelijk dat de gemeente handhavend moet optreden, ongeacht het nemen van veiligheidsmaatregelen.

  1. De WILO (Waarschuwingsinstallatie landelijke overwegen) is een officieel erkend systeem. Op het baanvak Leiden-Haarlem zijn twee WILO’s in bedrijf: op de Loosterweg-Noord te Lisse en de Frederikslaan te Hillegom.
  2. Bewoners van de Laan van Alverna opperden op 17-12-2015 een locatie van een tunnel 200 meter noordelijk van de vml. overweg. ProRail heeft dit – zo gezegd op 29 maart – geïnterpreteerd als: alle opties op 200 meter afstand. Wethouder Hooij weerlegde dit tijdens de presentatie op 29 maart: over de locatie van een overweg of spoorbrug zijn geen afspraken gemaakt. Volgens Wandelnet en Fietsersbond ook niet vwb de locatie van een tunnel.

WILO’s treintraject Leiden-Haarlem, voorbeelden op YouTube:

Spoorwegovergang Hillegom Spoorwegovergang Lisse

Bijlagen:

– Persbericht gemeente Heemstede over presentatie haalbaarheidsonderzoek
ProRail 29 maart.
– Persbericht Wandelnet en Fietsersbond: Onderzoek ProRail overweg Alverna
en Leyduin onvoldoende

Categorieën

Geef een antwoord