Oproep: Maak bezwaar tegen opheffen fietspaden Kenaupark

nwe situatie.indd

Situatieschets ontwerpplan Kenaupark

Oproep:
Maak bezwaar tegen het opheffen van de fietspaden in het Kenaupark

De gemeente Haarlem gaat een belangrijke voorrangsfietsroute vanuit het centrum richting het station opheffen. De bocht Kinderhuisvest naar het Kenaupark richting het station wordt een gevaarlijk punt. Fietspad en fietsstrook in het Kenaupark verdwijnen, net als het fietspad tussen de Franklin Hoevenstunnel en de Rozenstraat. De directe verbinding van de tunnel naar de Rozenstraat richting station wordt afgesloten. 

De gemeente vindt dit plan ‘een versterking van het monumentale karakter van het Kenaupark’ en zegt in haar besluit ‘dat er extra ruimte wordt gecreëerd voor de fiets, ten koste van de auto’. Dat is onzin, de auto krijgt juist meer ruimte ten koste van de fietser.

Tot ontsteltenis van de Fietsersbond, Milieudefensie en bewoners van het Kenaupark en Kinderhuisvest heeft de gemeenteraad met dit plan, dat ook in strijd is met het Haarlemse Verkeers- en Vervoersplan, ingestemd. Alle inhoudelijke bezwaren van Fietsersbond en bewoners zijn in het voortraject genegeerd. Wij hebben dan ook besloten om officieel bezwaar te maken tegen de verkeersbesluiten die nodig zijn om het plan te realiseren.

Ook u kunt bezwaar maken. Doe dit voor 4 januari 2017!
Bezwaar maken tegen het verkeersbesluit kan t/m 3 januari 2017. Hoe meer reacties, des te meer druk leggen we op de gemeente om het ontwerp van tafel te krijgen.
Ons verzoek is ook uw buren, vrienden en familieleden te vragen een bezwaarschrift in te sturen.

Hoe maakt u bezwaar?
Download de voorbeeldbrief door hier te klikken óf ga naar de website van de Fietsersbond haarlem.fietsersbond.nl onder dossiers, Haarlem, Kenaupark/Kinderhuisvest ontwerpplan) te surfen. Daar vindt u de voorbeeldbrief.
– Vul de brief aan met de datum, uw naam en adresgegevens, print deze en zet uw handtekening.

– U mag natuurlijk ook zelf een brief schrijven met de tekst ‘Bezwaar tegen verkeersbesluit 2016/503583, Verkeersmaatregelen omgeving Kinderhuisvest Haarlem’ met uw naam en adres, datum en de reden van uw bezwaar. Dat mag ook handgeschreven zijn. Verzoek de fietspaden en de voorrang voor de fietsers te behouden.

Doe de brief vóór 4 januari in de bus van het stadhuis (Grote Markt 2) of de Publieksdienst aan de Zijlvest 39 of stuur deze per post naar: College van B&W, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.

Bent u niet in de gelegenheid een brief naar de gemeente te sturen, stuur dan een e-mail met de tekst van de voorbeeldbrief, voorzien naam en adres naar de gemeente: [email protected].

Het verkeersbesluit van de gemeente kunt u vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-63623.html

Met fietsgroet,
Fietsersbond Haarlem
René Rood, 06 45472287, [email protected]

Kenaupark-1

Kenaupark: het fietspad links en de fietsstrook rechts worden verwijderd. De gemeente zegt dat de weg smaller wordt. Dat is niet zo: de auto krijgt meer ruimte: er komt een 5 meter brede rijbaan. Fietsers delen de rijbaan met de auto’s. Nu hebben auto’s 3 meter ruimte tussen fietspad (in tegenrichting) en fietsstrook. De reden waarom het fietspad/fietsstrook worden opheven, is dat het Kenaupark een 30 km weg wordt.

Kenaupark-2
Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Bocht Kinderhuisvest naar het Kenaupark:
Huidige situatie: Auto haalt fietsers in, maar weet dat hij de fietsers voorrang moet geven en houdt snelheid in. In de nieuwe situatie gaat de auto met grotere snelheid rechtsaf en hoeft hij niet op de fietsers te letten. Immers rechtsaf krijgt straks voorrang.
Fietsers moeten zich in de bocht opstellen om over te steken en hebben dan slecht zicht van achterop komend verkeer. Zij zien het autoverkeer niet goed aankomen; zij hebben ongeveer 20 meter zicht op achteropkomend verkeer, Dit levert gevaar op voor overstekende fietsers.

Kenaupark-3

Kenaupark vanaf de Kinderhuissingel. Links de Franklin Hoevens fietstunnel. Richting Rozenstraat worden de fietspaden aan beide zijden van de weg opgeheven. Fietsers richting stad moeten straks tegen de autostroom (er is éénrichtinverkeer voor auto’s) in twee keer oversteken. Wij verwachten dat veel fietsers dus over het trottoir richting Rozenstraat zullen gaan fietsen.

Kenaupark-4

Links de Rozenstraat. De Rozenstraat wordt hier afgesloten. Fietsen naar het station? Dan moet u een straatje verder en dan terugfietsen.

Kenaupark-5

Rode lijnen: fietsverkeer – Blauwe lijnen: autoverkeer

pdf ⋅ 323 KB

Oproep-Maak-bezwaar-tegen-opheffen-fietspaden-Kenaupark

Download

Categorieën

Geef een antwoord