Stand van zaken Kenaupark

Allereerst bedanken wij alle mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de verkeersbesluiten om fietspaden in het Kenaupark op te heffen en de fietsers bij de Parklaan uit de voorrang te halen. Wij wisten, voordat wij onze actie startten, dat er juridisch maar weinigen zijn die als belanghebbende partij zouden worden aangemerkt. Alleen de Fietsersbond is, naast direct aanwonenden, belanghebbende. Dus lang niet iedereen die dagelijks gebruik maakt van deze route.

Wij hebben de gemeente met onze actie duidelijk willen maken dat veel fietsers buiten het Kenaupark, wel degelijk feitelijk belanghebbenden zijn. Dat is gelukt want velen hebben een brief naar de gemeente gestuurd. Deze juridische systematiek betekent dat iedereen die niet als belanghebbende wordt aangemerkt, te horen krijgt dat hij niet ontvankelijk is. Dat betekent dat hij/zij geen procespartij mag zijn.

Alle mensen die wel als procespartij worden aangemerkt, krijgen te zijner tijd een brief waarin zij worden uitgenodigd hun bezwaar mondeling toe te lichten. Wij adviseren iedereen die voor de hoorzitting wordt uitgenodigd, zijn/haar verhaal te vertellen.

Op 17 januari liet de gemeente weten eind januari met de werkzaamheden op het Kenaupark te starten. Dat mag zij doen omdat bezwaar tegen de verkeersbesluiten geen opschortende werking heeft. Dat betekent dat de gemeente met de uitvoering van het eigen plan mag beginnen, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Daarmee neemt de gemeente het risico het plan later te moeten aanpassen als zij in het ongelijk wordt gesteld.

Willen wij voorkomen dat de gemeente met de werkzaamheden begint, dan wel de werkzaamheden staakt, dan moeten wij bij de rechter een voorlopige voorziening (vroeger kort geding genoemd) aanvragen. Alleen in dat geval kunnen wij –als wij in het gelijk gesteld worden- de werkzaamheden laten stilleggen. Of wij daartoe overgaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover zullen wij volgende week moeten beslissen.

Categorieën

Geef een antwoord