Fietsersbond stapt naar de rechter om behoud fietspaden Kenaupark

Persbericht 

De Fietsersbond heeft een kort geding aangespannen tegen gemeente Haarlem om te voorkomen dat belangrijke fietsvoorzieningen in het Kenaupark worden weggehaald. De gemeente Haarlem heeft aangegeven niet te willen wachten op de uitkomst van de bezwaarprocedure en wil eind januari een aanvang maken met de werkzaamheden.

De gemeente heeft besloten de fietspaden en de voorrang voor fietsers door het Kenaupark op te heffen. Tegen deze drastische verkeersmaatregelen hebben Fietsersbond en Milieudefensie eind december bezwaar gemaakt. Het is een drukke autoroute en voor fietsers een directe route naar het station. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente hier de fietspaden wil verwijderen.

Niet alleen Milieudefensie en Fietsersbond hebben bezwaar tegen het verkeersbesluit gemaakt. Ook vele tientallen Haarlemmers en bewoners van het Kenaupark hebben een bezwaarschrift ingediend. Bewoners hingen eind december een spandoek op om iedereen op te roepen bezwaar te maken. Dat kon tot 4 januari j.l.

Bezwaar-buurtbewoner

Spandoek opgehangen door protesterende bewoners

Twee oud-hoofden verkeer van de gemeente Haarlem, Bob Fabel en Jaap Bakker, steunen onze bezwaren.

Bob Fabel: de fietsers worden in dit ontwerp ernstig tekort gedaan en in een nodeloos gevaarlijke situaties gebracht. 

Jaap Bakker, “Op geen enkele wijze is het te verwachten dat het autogebruik op de het Kenaupark zal verminderen. Het Kenaupark is niet alleen een hoofdfietsroute voor fietsers, het is ook een belangrijke noord-zuid verkeersader”.

De gemeente is wettelijk verplicht om binnen 12 weken de bezwaarschriften te behandelen. De bezwaarschriften hebben geen opschortende werking hetgeen betekent dat de gemeente het recht heeft om met de werkzaamheden te beginnen. Zij loopt dan wel het risico dat zij na gereedkomen van de werkzaamheden het ontwerp alsnog zal moeten aanpassen. De enige mogelijkheid die ons nog open staat is de bestuursrechter om een Voorlopige Voorziening (VoVo) te vragen: de gemeente op te dragen de werkzaamheden te staken en de bezwaar- en beroepsprocedure af te wachten. De Fietsersbond moet dan kunnen aantonen dat deze zaak een spoedeisend karakter draagt. De gemeente zegt dat de fietspaden na de werkzaamheden eventueel toch kunnen worden aangelegd maar Fietsersbond en Milieudefensie geloven daar niets van. René Rood: “Dat zal hoge kosten met zich meebrengen. En ondertussen moet de fietser een gevaarlijke kruising passeren en tussen auto’s hun eigen weg zoeken.

Op 23 januari heeft de Fietsersbond een VoVo aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem. Binnenkort verwachten we een rechtszitting. Inzet is de het stopzetten van de werkzaamheden van de gemeente in en om het Kenaupark.

Voor nadere informatie:
Fietsersbond, René Rood, 0645472287, [email protected]
Milieudefensie, Karel van Broekhoven, tel 023-5245876

Categorieën

Geef een antwoord