Kenaupark: Update Stand van Zaken rond Kort Geding 01-02-2017

Commentaar van een belanghebbende:

“Wat een prachtfoto om te onderstrepen dat het samenvoegen van fietsersen gemotoriseerd verkeer op één rijbaan waanzin is. Nu rijden fietsers veilig met z’n tweeën naast elkaar op het fietspad. Het is wat naïef om te veronderstellen dat fietsers in de toekomst altijd achter elkaar zullen rijden. Op de fietsstrook zie ik een bakfiets. Die lijkt me ook meer ruimte te gebruiken dan de gewone fiets. Al met al blijft er in de praktijd nog (veel) minder ruimte voor auto’s over dan waar de gemeente van uitgaat.”

Stand van zaken Kort Geding Kenaupark – 1 februari 2017 

Hoorzitting bezwarencommissie Gemeente Haarlem – 15 februari 2017 

Op 1 februari diende het Kort Geding tegen de gemeente. De inzet van de Fietsersbond:

  • De gemeente moet wachten met het herinrichten van het Kenaupark totdat de rechter heeft geoordeeld over de vraag of het ontwerp verkeersonveilig is en/of in strijd met het Haarlemse verkeersbeleid.

De rechter doet uitspraak in Kort Geding op vrijdag 10 februari. De rechter heeft bepaald dat het de gemeente tot die tijd vrij staat om met de rioleringswerkzaamheden te beginnen. Op 10 februari weet de gemeente of zij verder mag gaan met de herinrichting.

Op 15 februari start de bodemprocedure. Dat betekent dat de kwestie inhoudelijk wordt voorgelegd aan de bezwarencommissie van de gemeente Haarlem. De uitspraak van de bezwarencommissie wordt begin maart verwacht.
Er zijn in totaal 190 bezwaarschriften ingediend. Regel is dat alleen belanghebbenden worden uitgenodigd voor de hoorzitting. Dat zijn uiteindelijk 12 personen die in het Kenaupark of aan de Kinderhuisvest wonen. Naast deze 12 bewoners zijn de Fietsersbond, Milieudefensie en wijkraad Kleverpark erkend als belanghebbenden. Zij hebben spreekrecht.

Bewoners zijn niet verplicht te verschijnen of hun bezwaren mondeling toe te lichten. Je mag komen en je mag je bezwaren toelichten.

Intussen is de gemeente op 6 februari begonnen met de rioolwerkzaamheden. Deze zullen naar verwachting 10 dagen duren. Wat de gemeente daarna gaat doen hangt af van de Kort Geding Rechter en de bezwarencommissie. Raadpleeg de website van de Fietsersbond voor actuele informatie: haarlem.fietsersbond.nl.

 

Categorieën

René Rood

Zie werkgroep Haarlem van Fietsersbond Regio Haarlem

Geef een antwoord