Verslag hoorzitting adviescie bezwaarschriften Kenaupark

Vanochtend vond de hoorzitting plaats van de adviescommissie voor bezwaarschriften over het verkeersbesluit Kinderhuisvest. De bezwaren spitsten zich toe op de veiligheid van het kruispunt Parklaan/Kenaupark en van de gevolgen van het verwijderen van alle fietspaden uit het Kenaupark. De adviescommissie vroeg de gemeente welke onderzoeken de gemeente gedaan had naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het bleek dat daar geen onderzoek naar gedaan was.

Er waren zoveel bezwaarmakers gekomen dat ijlings naar de raadzaal moest worden uitgeweken. De bezwaarmakers, onder meer de Fietsersbond, de milieu- en natuurorganisaties, diverse particulieren en de wijkraad Kleverpark konden hun bezwaren toelichten. Die kwamen er allemaal op neer dat de nieuwe situatie veel onveiliger wordt dan de oude. Met name de veranderde indeling van het kruispunt Parklaan/Kenaupark maakt het voor fietsers richting Kenaupark erg gevaarlijk om linksaf te slaan. Ook was er geen enkel begrip voor het besluit om alle fietspaden te verwijderen uit het Kenaupark. Fietsers kunnen in de huidige situatie helemaal gescheiden van de auto’s het station bereiken op deze drukke woonwerk-route. In de nieuwe situatie moeten zij tweemaal het autoverkeer kruisen en zijn er geen fietspaden meer waardoor ze tussen het drukke autoverkeer moeten gaan rijden. Vooral in het spitsuur, ‘s winters als het donker is en slecht zicht, is dat vragen om ongelukken. Toch meent de gemeente, op advies van het ontwerpbureau Bono Traffics dat dit veiliger is dan de huidige situatie met volledig gescheiden fietspaden: “Door de gescheiden fietspaden heeft de auto teveel vrijheid.”

Dhr. Van Weegen, bewoner Kenaupark: “Ik kijk uit over Kenaupark en de Rozenstraat en zie dat alle soorten verkeer nu ongehinderd zijn weg vindt. Hoe kan nu dit plan een vergroting van de verkeersveiligheid betekenen?!”

Toen de adviescommissie aan de Fietsersbond vroeg of zij een deskundigenrapport hadden laten maken over de verwachte onveiligheid riposteerde Jaap Moerman (van de Fietsersbond) dat het toch logischer zou zijn dat de gemeente een onderzoeksrapport kon overleggen. Dat bleek de gemeente niet te kunnen. De gemeente liet de beantwoording van deze vraag over aan de heer Hendriks van Bono Traffics, die zei dat hij gewoon vond dat de nieuwe situatie veiliger is, maar daar geen onderzoek naar had laten doen. Maar de situatie wordt wel over een jaar geëvalueerd, wist hij nog te vertellen.

De bizarre situatie is dus dat nu alle fietspaden worden weggehaald en de fietsers tussen de auto’s worden gestuurd, en ook het kruispunt op de Parklaan wordt omgegooid  zonder dat behoorlijk is onderzocht wat de gevolgen van de veiligheid zijn. En dat we na een jaar gaan kijken of er ongelukken gebeurd zijn. Milieudefensie suggereerde daarop dat het nu toch wel tijd was om daar alsnog een onafhankelijk bureau naar te laten kijken om de veiligheid van de nieuwe situatie te onderzoeken.

De adviescommissie verwacht minimaal 6 weken nodig te hebben om tot een advies te komen.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
K. van Broekhoven, Milieudefensie, tel 5245876
René Rood, Fietsersbond, 06 45472287

Categorieën

Geef een antwoord