Beroep Fietsersbond tegen gemeente Haarlem

Beroepszaak Kenaupark: donderdag 5 oktober 2017 om 15.15 uur

Belangstellenden zijn zeer welkom bij deze rechtszaak

HA-Kenaupark-20170716-WA0007
Beeld-auteur: Moussa Aynan

Kenaupark: in afwachting van uitspraak rechter op beroep

De Fietsersbond heeft bij de Haarlemse Rechtbank beroep aangetekend tegen de tijdens de hoorzitting gedane uitspraak van de gemeente Haarlem. De gemeente acht de verkeerssituatie voldoende veilig en beroept zich op het oordeel van de Haarlemse
verkeerspolitie. Dat het CROW (Kenniscentrum voor verkeerskundige aangelegenheden), de Fietsersbond en een behoorlijk aantal buurtbewoners daar anders over denken, doet volgens de gemeente niet ter zake.

Rechtzaak donderdag 5 oktober 2017 om 15.15 uur
Advocaat Arjan van der Luit zal ons in deze beroepszaak vakkundig en kosteloos bijstaan. Intussen is de gemeente voortvarend met de herinrichting van het Kenaupark aan de slag gegaan en is de weg bijna klaar.

Rechtszaak bijwonen?

Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De beroepszaak dient bij de Rechtbank Haarlem, Simon de Vrieshof, Haarlem.

Problemen wegindeling
Verschillende mensen hebben ondertussen bij ons ‘aan de bel getrokken’. Ouders meldden dat zij hun kinderen niet meer alleen naar school durven te laten fietsen, omdat zij de nieuwe wegindeling in het Kenaupark te gevaarlijk vinden. Ook kunnen fietsers vanuit het Franklin Hoevenstunneltje niet meer eenvoudig het station bereiken. Al die oversteekmanoeuvres maken het voor fietsers onveilig. Heeft u ook problemen met de nieuwe wegindeling?

Bezwaren delen met ons

Meld problemen over de nieuwe wegindeling aan ons (mail: [email protected]), opdat wij deze meldingen kunnen ‘meenemen’ in het dossier dat we over het Kenaupark aan het maken zijn. Dan kan onze advocaat de zaak nog beter bepleiten.

Categorieën

Geef een antwoord