Zitting bezwaarcommissie Bloemendaal

Nieuwsbrief Alverna 2017-09-04

12 september, 19.45 uur

Alverna Bloemendaal
Soms staat het hek open.

Dinsdag 12 september om 19.45 uur is de zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 in Overveen.

Het gaat om het hek in de bocht van het laantje bij de kloostermuur van Alverna. Bloemendaal heeft daar op 10 mei jl. een omgevingsvergunning voor afgegeven. Wandelnet en Fietsersbond hebben op 18 juni hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Als het aan ons ligt zal dat hek verdwijnen. Volgens ons kon dit schuifhek helemaal niet vergund worden, aangezien het laantje in het gemeentelijk Bestemmingsplan Landelijk Gebied (2013) een verkeersfunctie heeft. En daarin kan natuurlijk geen ‘erfafscheiding’ van een bewoner van een ‘aangrenzend’ pand neergezet worden (het erf van G. Nijssen ligt zo’n 100 m om de hoek).

Protest bewoners Geleerdenwijk

Bewoners uit de geleerdenwijk verzamelden afgelopen maand 43 handtekeningen. Zij tekenden allen bezwaar aan tegen de goedkeuring van het illegaal plaatsen van een hek door de heer Nijssen bij de oude kloostermuur van Alverna. Ook Maaike Vrugt van de Actiegroep Overweg Alverna Open verzamelde handtekeningen en vele anderen tekenden bezwaar aan. Hoewel de bezwaren te laat ingediend zijn, is het een belangrijk signaal: Bloemendaal kan niet meer zeggen ‘dat er helemaal geen bezwaren zijn binnengekomen vanuit Heemstede’, zoals wethouder Kruijswijk eerder beweerde.

Opmerkelijk is het antwoord dat Bloemendaal stuurde aan de bezwaarmakers: “De gemeente Bloemendaal is overigens voorstander van een oplossing, waarin het Laantje -binnen de gemeente Bloemendaal-, voor langzaam verkeer toegankelijk blijft, zoals het vroeger ook was.” Dat zijn nogal vrome woorden, immers komt de oplossing dan zomaar uit de hemel? Daartoe zal toch echt actie ondernomen moeten worden. Vergunning verlenen voor een hek past daar niet bij!

Klooster maakte ook bezwaar

Het klooster had pro forma ook bezwaar ingediend, maar heeft later het bezwaar weer ingetrokken.

Heemstede verleent vergunning voor ProRail hek

5 juli verleende gemeente Heemstede vergunning voor het hek van ProRail op de nieuwe ontsluitingsweg. Een ‘moetje’ aldus de toelichting van de wethouder aan de gemeenteraad. Immers de termijn om te beslissen liep op 6 juli af en het hek voldoet nou eenmaal aan het bestemmingsplan, bouwbesluit en welstandseisen. De wethouder besluit haar briefje met: “De verleende omgevingsvergunning betekent niet dat het hek er blijft staan. Zodra de ontsluitingsweg overgedragen wordt aan de gemeente, zoals contractueel overeengekomen, kan het hek verwijderd worden.”

Beroep tegen uitspraak GS

Ondertussen groeit de stapel processtukken rondom ons beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de overweg Alverna uit de openbaarheid te onttrekken tot zo’n 10 cm papier. Het zal nog wel even duren voordat de rechtbank een zitting uitschrijft.

pdf ⋅ 100 KB

2017-09-04 Nieuwsbrief-Alverna

Download

Categorieën

Geef een antwoord