Nieuwsbrief 2017-09-17 Geen beperking vrachtverkeer Haarlem

pdf ⋅ 192 KB

Nieuwsbrief-2017-09-17-vrachtwagenverkeer

Download

Geachte raadsleden,

A.s. donderdag 21 september staat stedelijke distributie weer op de agenda van de commissie beheer. Het is buitengewoon teleurstellend dat er niets gedaan wordt aan het weren van zwaar vrachtverkeer in de Haarlemse woonstraten.

De motie Schouwtjeslaan wordt ter zijde gelegd omdat ‘er maar 6 zware vrachtauto’s en 120 lichte bedrijfsauto’s per dag doorheen gaan’.  Alsof dat niks is.

Over flessenhals Pijlslaan (dodelijk ongeval) geen woord. Over dodelijk ongeval op de 1e Emmastraat – Emmabrug geen woord (zie ook bijlage verkeersongevallen). De Pijlslaan kan wel degelijk worden afgesloten voor vrachtverkeer tussen de rotonde en de Leidsevaart. De Stephensonstraat e.o. is dan alleen bereikbaar via de Westelijke Randweg. Voor de 1e Emmastraat geen alternatieve route gezocht.

Wij verzoeken u dringend niet met deze positie van het college akkoord te gaan en het college opnieuw op te dragen de twee aangenomen moties uit te voeren, desnoods via een nieuwe motie.

Opnieuw met dank aan de politie die het probleem alleen maar bekijkt vanuit de handhaafbaarheid en de gemeente vanuit de administratieve lastendruk. Veiligheid lijkt het af te leggen tegen dergelijke praktische zaken.

In Heemstede en Bloemendaal kan een dergelijk verbod wel. Ook elders in Nederland:

Amsterdam heeft per 1-8-2017 vrachtwagenverbod voor Amsterdam Buitenveldert: https://www.parool.nl/amsterdam/vrachtwagenverbod-in-buitenveldert-om-fietsers-te-beschermen~a4506055/

Oss: https://www.bd.nl/oss/oss-maakt-nu-echt-werk-van-vrachtwagenverbod~aa92ea0e/

Het college luistert in onze ogen onvoldoende naar de samenleving en voert moties van de Raad niet uit! Hoezo ‘Samen doen’?

Vrachtwagenroutering in historisch perspectief (zie voor nadere informatie de bijlage stedelijke distributie):

In 2011 wordt er een motie vrachtwagenbeperking binnenstad aangenomen (p. 19 bijlage) en een tweede motie uit 2014 met oa Schouwtjeslaan-Pijlslaan (p. 20 bijlage)

In 2011 is de toezegging gedaan door wethouder Van Doorn mbt vrachtwagenbeperking op de Schouwtjeslaan (bij bespreking herinrichting).

Overigens stond een en ander ook al in het HVVP dat in 2003 (!) werd vastgesteld.

René Rood

pdf ⋅ 2 MB

2017-06-14-wethouder-Sikkema-stedelijke-distributie-incl.-bijlagen

Download

pdf ⋅ 484 KB

2017-09-17-overzicht-vrachtauto-fietsverkeersongevallen-Emmastraat-Pijlslaan-Schouwtjeslaan

Download

Categorieën

Geef een antwoord