Nieuwsbrief Alverna, 2017-09-17

Hekkensoap Bloemendaal

Hek-Kloosterpoort
Hek opmeten: inderdaad hek is bijna 2 meter hoog! Beeld-auteur: Jaap Moerman
pdf ⋅ 367 KB

Nieuwsbrief-Alverna-2017-09-17

Download

“Het hek op de Laan van Alverna had verwijderd moeten worden”. Die woorden kwamen niet van gemeente Bloemendaal, maar verrassend genoeg van de laanbewoner die de vergunning heeft aangevraagd*)  zelf.

Het hek bij de kloosterpoort is bijna 2 meter hoog.

Het was weer een interessante bijeenkomst, die hoorzitting van de bezwaarschriften-commissie van de gemeente Bloemendaal over het hek bij de kloostermuur van Alverna op 12 september. Wandelnet en Fietsersbond vochten de vergunning aan die de gemeente had gegeven aan de bewoners van de Laan van Alverna. Zij stonden daarin niet alleen, ook een laanbewoner van de andere kant van het hek, dhr. Claus, had bezwaar aangetekend. Met cynisme en humor sprak hij over de onnavolgbare streken van Bloemendaal: “Ik zie weer een boek verschijnen. Dat u vergunning geeft voor een hek dat buiten alle proporties is.” De vertegenwoordiger van de gemeente kon dat niet waarderen. Kennelijk ligt dit bij de gemeente gevoelig. Claus: “Het laantje naar de Leidsevaart is niet voor niets ontstaan. Het was de ontsluiting van het landgoed van Teding van Berkhout om tol te ontwijken. Als ik in de tuin sta, ben ik nu de opvang van trieste wandelaars en fietsers die op het hek gestuit zijn en ze kijken mij erop aan.”

Arjen van der Luit zette namens Wandelnet en de Fietsersbond in een helder pleidooi uiteen dat het hek er bestemmingsplantechnisch niet mag staan, na iedere alinea verzuchtend: “Intussen staat er nog steeds een hekwerk van twee meter hoog.”

Tekst pleidooi:

De hele gang van zaken levert bij mij het beeld op dat burgerlijke ongehoorzaamheid in Bloemendaal wordt beloond.
Je begint met het neerzetten van een hek van 2 meter hoog, dwars over een weggedeelte met de bestemming ‘Verkeer’. Als de wethouder dan zegt dat dit niet mag, dan vraag je een vergunning aan voor een erfafscheiding van 1,50 meter hoog, hoewel een erfafscheiding volgens het bestemmingsplan hooguit 1,20 meter hoog mag zijn. Intussen blijft het hek van 2 meter hoog staan.
“Geen probleem”, laat de gemeente dan weten. “Eigenlijk zou de bestemming in plaats van ‘Verkeer’ ook best die van ‘Tuin’ of ‘Agrarisch met waarden natuur en landschap” kunnen zijn geweest. En dan was een hoogte van 1,50 meter geen probleem. Dus we geven een vergunning voor een hek van 1,50 meter hoog.” Intussen blijft het hek van 2 meter hoog staan.
Als er vervolgens tegen de vergunning bezwaar wordt aangetekend met als een van de gronden dat er geen sprake is van een erfafscheiding en dat het hek er helemaal niet mag staan, stelt de gemeente doodleuk: “Weet je wat? We noemen het geen erfafscheiding, maar een bouwwerk geen gebouw zijnde. En dat mag 3 meter hoog zijn.” Intussen blijft het hek van 2 meter hoog staan. 

De rechtsbescherming die van een bestemmingsplan hoort uit te gaan, wordt op deze manier stap voor stap volledig uitgehold.

De laanbewoner die de vergunning heeft aangevraagd reageerde dat dat inderdaad zo is: “Het voldoet niet aan de welstand, niet aan de vergunning en het hek had verwijderd moeten worden”. Goed dat hij zelf die conclusie trok, want de vertegenwoordiger van het college van B&W wist het allemaal niet zo goed. Was het nou een ‘erfafscheiding’ of een ’terreinafscheiding’? Tja, die laatste term wordt niet gebruikt in de bestemming ‘Verkeer’; dat zou wel handig zijn geweest… De laanbewoner die de vergunning heeft aangevraagd zei dat hij een vergissing had gemaakt: “Ik had gewoon ‘hek’ moeten noemen in de aanvraag.” Het hek is bedoeld als drukmiddel om de overweg dicht te houden. Hij vervolgde: “Bloemendaal heeft in 2013 per ongeluk de bestemming ‘Verkeer’ gegeven aan het laantje, daarom mochten we van de gemeente een hoger hek bouwen, 30 cm hoger dan de vergunbare 1,20 meter”. De gemeente praatte recht wat krom was: “Die 30 cm extra, dat maakt toch niet uit? Je kan er toch niet door. En als het geen erfafscheiding mag heten, dan noemen we het ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’. Die zijn toegelaten tot een hoogte van 3 meter.” Arjen van der Luit: “Die mogelijkheid is in het bestemmingsplan opgenomen voor het plaatsen van verkeerslichten en dergelijke. Niet voor een hek dwars over de weg. Dat frustreert de functie ‘verkeer’.”

Op de vraag van dhr. Claus aan de laanbewoners of het laantje weer open zou gaan als de overweg dicht zou blijven, kwamen diverse antwoorden: “Nee, we zouden in overleg gaan met Bloemendaal en Heemstede.” “Als het ProRail-hek weggaat, komt er een ander hek.” “Eerst kwamen er 10, 15 mensen per dag over het laantje, nu wel 100.” “Het is een eigen weg, dus je mag er toch niet overheen, ook als er geen hek staat.” “Het is geen openbare weg, dus wij mogen plaatsen wat we willen.” Volgens de laanbewoner die de vergunning heeft aangevraagd had de provincie in 2001 het plan om een wandel- en fietsroute te maken over het laantje. “Daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt, ook NS en de Waterleiding.”

De commissie besloot de avond met de mededeling: “We weten nog niet welke kant ons advies heen gaat en dan weten we ook niet of – als ons advies uitvalt in het voordeel van Wandelnet en Fietsersbond – dat wordt overgenomen door het college.” Voor 26 oktober moet het besluit er liggen.

*) “Name en shame”, protesteerde de laanbewoner tegen het gebruik van zijn naam in onze nieuwsbrieven.  Maar ja, hij is toch de aanvrager van de vergunning? Dus noemen we hem maar “de laanbewoner die de vergunning heeft aangevraagd”.

Categorieën

Geef een antwoord