Verslag van de zitting op 5-10-2017

Rechtszaak Kenaupark-Kinderhuisvest

Stenografisch verslag van de rechtszitting op 5-10-2017

Gisteren 5 oktober diende de rechtszaak van de Fietsersbond tegen de gemeente Haarlem over de verkeersmaatregelen rondom het Kenaupark. De rechter deed direct uitspraak. De rechter oordeelde – met de landelijke verkeersrichtlijnen (CROW) in de hand – hard over het ‘wensdenken’ van de gemeente: “Niet het gewenste gedrag moet uitgangspunt zijn van het ontwerp, maar het feitelijk te verwachten gedrag.”

We hadden te doen met een zeer energieke en kritische rechter die er op uit was het gesprek tussen Fietsersbond en gemeente te heropenen. Argument: jullie willen allebei een verkeersveilige oplossing. De gemeente weigerde een dergelijk overleg met ons aan te gaan, overtuigd als zij was van het eigen ontwerp en de veiligheid daarvan. Op de kritische vragen van de rechter waarom de gemeente de keuzes had gemaakt die ze heeft gemaakt, kwamen weinig bevredigende antwoorden.

Op het ultieme aanbod van de rechter om met elkaar te gaan praten, desnoods met een mediator of een derde deskundige partij kwam toch weer een gemeentelijk ‘njet’. Daarop heeft de rechter besloten de Fietsersbond in het gelijk te stellen.

Rechter: “BenW moeten zich realiseren dat er erg veel rumoer is over het Kenaupark. Er is rumoer, maar er wordt ook overlast ervaren. Zacht gezegd is men not-amused over wat zich afspeelt in Kenaupark. Het zou heel verstandig zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Het heeft geen zin om plannen te maken die op zoveel weerstand stuiten. Bent u daar beide toe bereid?”

Wij zijn euforisch.

De uitspraak is mondeling gedaan en die wordt over 14 dagen gepubliceerd. Wij kennen nog niet alle ins en outs, maar een eerste overwinning is geboekt: de gemeente moet haar huiswerk overdoen. Wij hopen dat de gemeente dat nu ook vanuit een positieve houding zal gaan doen en de werkzaamheden neerlegt. Dat is van belang, want de gevaarlijkste maatregel (het omleggen van de voorrang voor fietsers van Kinderhuisvest naar Kenaupark-west richting station) is nog niet uitgevoerd.

De rechter wees zowel de inrichting van Kenaupark-west af als de inrichting van de bocht vanaf de Kinderhuisvest. Het belang dat de rechtbank geeft aan de zaak, blijkt uit het feit dat de rechtbank direct – mondeling – uitspraak deed. Dat is uitzonderlijk.

Onze wensen: fietsers in de voorrang bij de kruising Kinderhuisvest/Kenaupark in de richting van de Franklin Hoevenstunnel, fietspaden in beide richtingen op het Kenaupark en herstel van het 2-richtingen fietspad aan de noordzijde van het park tussen het Franklin Hoevenstunneltje en de Rozenstraat.

In februari – vlak voor de start van de werkzaamheden – won de gemeente het kort geding dat de Fietsersbond had aangespannen met de toezegging de fietspaden in het Kenaupark weer terug te leggen, mocht de rechter zich in de bodemprocedure anders uitspreken.

pdf ⋅ 503 KB

2017-10-05-v3-verslag-rechtszaak-Kenaupark

Verslag rechtszaak over fietsonveilige situatie Kenaupark-Kinderhuisvest versus gemeente Haarlem

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 16 KB

2017-10-05-uitspraak-rechtbank-op-beroep-fb

Download

Categorieën

Geef een antwoord