Gevaarlijke bocht bij de kruising Kinderhuisvest-Kenaupark

Fietsen op Kinderhuisvest-Kenaupark is niet altijd een pretje

2018-01-26-b-Kenaupark-Zuid

Fietsen in Haarlem is niet altijd een pretje. De volgende video’s laten duidelijk zien waarom de verkeerssituatie op de Kinderhuisvest – het Kenaupark gevaarlijk is voor fietsers. De bocht is gevaarlijk omdat de fietsers uit de voorrang gehaald zijn, het fietspad veel te krap (1.29 m !), er is veel te weinig opstelruimte voor fietsers om over te steken naar het Kenaupark. Op het Kenaupark zijn geen schuine  stoepranden aangelegd waardoor de kans op ongelukken bij raken van de stoeprand groot is. Fietsers op het Kenaupark moeten verschillende keren oversteken om bij het station te komen.

2018-01-26 a Kenaupark – Kinderhuisvest bocht fietsoversteek
2018-01-26 b Kenaupark-Zuid
2018-01-26 c Kenaupark-Zuid – oversteek richting Kinderhuisvest 

2018-01-26 d Zijhuizen Kenaupark noord
2017-09-29    Situatie Kenaupark – Stichting Milieudefensie, Karel van Broekhoven
2014-04         Kinderhuisvest ter hoogte van Zijlbrug

Categorieën

Geef een antwoord