Inspraaktekst op keuze tracé fietsroute Dolhuysbrug/ Kennemerbrug, commissie Beheer 08022018

Het is hier overvol en gevaarlijk voor fietsers
Oversteek achterzijde station Haarlem – Kennemerplein heeft nu al veel te weinig capaciteit om het fietsverkeer te verwerken. Beeld-auteur: Jaap Moerman

De Dolhuysbrug is naar de mening van de Fietsersbond de logische, onvermijdelijke, toekomstbestendige oplossing voor het faciliteren van de groeiende fietsstromen tussen Centrum en Haarlem-Noord. Eerder hebben we dit beargumenteerd in ons persbericht als reactie op de opinienota “Dolhuysbrug versus Kennemerbrug”.

Vooraf ging de discussie over bomen, euro’s, stadsgezicht en buurtprotest.
Ten eerste, bomenkap blijkt niet nodig.
Ten tweede, het is goedkoper om het nu in één keer goed te regelen dan om eerst de Kennemerbrug-route op te knappen en over 5 jaar alsnog de Dolhuysbrug te moeten aanleggen.
Ten derde, de Bolwerken maken deel uit van het beschermd stadsgezicht Haarlem-Centrum. De cultuurhistorische waarde wordt beschermd door bij veranderingen rekening te houden met het bijzondere karakter. En niet door het gebied te bevriezen of op slot te zetten. In een bestemmingsplan wordt al verplicht rekening gehouden met cultuurhistorie. Het vigerende bestemmingsplan “Nieuwstad” maakt een fiets-/voetbrug over de Schotersingel mogelijk. Bij aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning kan dan de inpassing van de Dolhuysbrug objectief en professioneel getoetst worden. Ons inziens voldoende waarborg om de cultuurhistorische waarde te beschermen.
Ten vierde, velen van u omarmen de deelbelangen van de omwonenden van het Dolhuysbrug tracé. U zou zich moeten afvragen of dit de lokale samenleving als geheel dient. Bovendien schept u hiermee de verwachting dat u ook de deelbelangen van de nietsvermoedende bewoners en ondernemers van de smalle Schoterweg zult laten prevaleren.

Verbazingwekkend is dat in de opinienota geen enkele aandacht wordt besteed aan het belangrijkste fietsknelpunt, de oversteek van het Kennemerplein van zuid naar noord. De met 13 richtingen volle VRI heeft zijn maximale cyclustijd van ca. 2 minuten nodig om het verkeer af te wikkelen. Dus lange wachttijden en opstoppingen voor fietsers. Als de HOV-Noord bussen straks met KAR-prioriteit inbreken in de verkeersregeling worden de wachttijden alleen maar langer. Uitvoering van de Kennemerbrugvariant lost dit niet op. Ontvlechten via de Dolhuysbrug vormt de simpele en logische oplossing.

We  moeten terug naar nul, ik hoop van harte dat het kan via de Kennemerbrug, geldverspilling, er is helemaal geen probleem, het mag niet van de SOR, de buurt moet beslissen, ons verkiezingsprogramma wil geen brug, we schieten de brug eens en voor altijd af. Dit is een selectie van uitspraken tijdens het “fact-free” emo-debat in het Dolhuys op zaterdag 20 januari. PvdA woordvoerster mevrouw van Loenen bleef als enige cool en professioneel overeind in alle hectiek en emotie: “Het mag geld kosten om te investeren in fietspaden en goede routes naar het centrum en het station, dat vinden we als PvdA helemaal niet erg”. Een lichtpuntje in het debat.

Bij een keuze tegen de Dolhuysbrug schuift u de problemen voor u uit met de Kennemerbrugvariant als korte termijn oplossing, lost u het knelpunt Kennemerplein niet op en keert de Dolhuysbrug- discussie over 5 jaar als een boomerang terug.

De Fietsersbond pleit, mede namens Milieudefensie, voor aanleg van de toekomstbestendige Dolhuysbrug.

Namens de Fietsersbond Regio Haarlem
Rob Stuip 

De volledige inspraaktekst kunt u hier downloaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Categorieën