Kenaupark blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Na een half jaar onderhandelen met de gemeente, is de kogel door de kerk: het Kenaupark blijft –als het aan het college en de Fietsersbond ligt- afgesloten voor gemotoriseerd autoverkeer.

Er is een mooi onderhandelingsresultaat bereikt met grote winst t.o.v. het oude ontwerp: winst voor de Fietsersbond, winst voor de gemeente en vooral winst voor de stad met minimale gevolgen voor de bereikbaarheid van bewoners en bedrijven.

De oorspronkelijke situatie bood fietsers richting Haarlem-Noord en het station een prima verkeersontsluiting: voorrang in de bocht vanaf de Kinderhuissingel en vrijliggende fietspaden op Kenaupark-west. De oplossing die nu bereikt is, is in overleg met de Fietsersbond, verkeerspolitie, bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

De gemeente heeft op afsluiting van het park gekoerst in plaats van op teruggaan naar de oorspronkelijke situatie. De afsluiting had niet onze eerste voorkeur, immers de oversteek in de Kenaubocht blijft problematisch voor fietsers, maar de situatie in de bocht wordt nog flink opgeknapt: bredere fietspaden, breder middensteunpunt. Ook de fietsoversteek van Zijhuizen naar Kenaupark-oost wordt nog verbeterd.

Afsluiting noordzijde
Het Kenaupark wordt aan de noordzijde bij de Kinderhuissingel afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Daarmee blijft het Kenaupark alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

De gemeente heeft –met de afsluiting- vastgehouden aan haar plan het Kenaupark groener en autoluwer te maken. De afsluiting voor doorgaand verkeer voorkomt 4000 verkeersbewegingen per etmaal door het park. De bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers vanuit Haarlem Zuid is geborgd: inrijden via het Kenaupark oost vanuit de Parklaan noordzijde en uitrijden via Kenaupark west richting Kinderhuisvest. Vanaf het Staten Bolwerk, kan via de Kruisweg en de Rozenstraat het Kenaupark ingereden worden (zie het schematische overzicht van de nieuwe verkeerssituatie).

Verkeer inmiddels gewend
Omdat het park in de tijdelijke situatie al voor auto’s afgesloten was, lijkt het verkeer inmiddels aan de situatie gewend. Tellingen door de gemeente uitgevoerd, laten zien dat er geen knelpunten in het verkeer in de directe omgeving te verwachten zijn. Er worden nog enkele technische aanpassingen aan de inrichting uitgevoerd. Totdat die aanpassingen gedaan zijn en de commissie beheer akkoord is gegaan, blijft de huidige afsluiting in stand. Het collegebesluit wordt op 26 april aan de commissie beheer voorgelegd. Dan zal blijken of de raad meegaat in het voorstel.

Het verkeersbesluit dat de afsluiting juridisch mogelijk moet maken, kan nog door belanghebbenden bij de rechter worden aangevochten

Het verkeersbesluit dat de afsluiting juridisch mogelijk moet maken, kan nog door belanghebbenden bij de rechter worden aangevochten.

pdf ⋅ 231 KB

Persbericht-2018-04-11-Kenaupark-blijft-afgesloten-voor-gemotoriseerd-verkeer

Persbericht 2018-04-11 Kenaupark blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Download

Categorieën