Alverna – Twee keer naar de rechtbank: 14 juni en 10 juli

Uitnodiging: rechtszitting Alverna

Fietsersbond en Wandelnet gaan wederom naar de rechtbank vanwege de sluiting van de overweg bij het Laantje van Alverna en de plaatsing van het hek bij het laantje. Inmiddels heeft de rechtbank de zittingen gepland van de twee zaken die nu lopen:

  • 14 juni 9.15 de zaak tegen gemeente Bloemendaal
  • PLAATS: JANSSTRAAT 81!

  • 10 juli 10.45 de zaak tegen provincie Noord-Holland

De eerste zaak gaat over de vergunning die de gemeente Bloemendaal heeft verleend voor het door de laanbewoners geplaatste hek op het laantje nabij de kloostermuur. Het toestaan van dit hekwerk betekent dat het laantje in het geheel niet gebruikt kan worden, ook niet via de nieuwe ontsluitingsweg. Deze zitting wordt gehouden op donderdag 14 juni 9.15 – 10.15 Simon de Vrieshof 1, Haarlem (boven de Appelaar parkeergarage).

De tweede zaak gaat over het besluit van GS Noord-Holland om de overweg af te sluiten. GS overrulede met dit besluit in 2017 het besluit van de gemeenteraad van Heemstede om de overweg open te houden voor voetgangers en fietsers. Deze zitting wordt gehouden op dinsdag 10 juli 10.45 – 12.45 Gerechtsgebouw Jansstraat 81, Haarlem (meervoudige kamer).

Alverna 07-05-25g klaphek met ketting is inmiddels vervangen door vast hek

Uitnodiging:

Voor beide openbare zittingen bent u van harte welkom.

Zitting Wandelnet/Fietsersbond versus Burgemeester en Wethouders Bloemendaal:
Donderdag 14 juni 9.15 – 10.15 Simon de Vrieshof 1, Haarlem (boven de Appelaar parkeergarage).

Zitting Wandelnet/Fietsersbond versus GS Provincie Noord-Holland:
Dinsdag 10 juli 10.45 – 12.45 Gerechtsgebouw Jansstraat 81, Haarlem (meervoudige kamer).

Categorieën