Reactie gemeente Houtmanpad

Houtmanpad-petitie-2018

Hieronder redt u de reacties van de gemeente aan met betrekking tot de perikelen rondom het Houtmanpad.

In samenspraak met de gemeente, de Focusschool, de kinderopvang en omwonenden is gekeken naar oplossingen om het verkeer overzichtelijker te maken, zodat schoolgaande kinderen veilig(er) naar school kunnen.

Eén actie is de poortjes die de fietsers en voetgangers op dat punt scheiden. Handhavers houden scooters staande op het Houtmanpad, maar Handhavers hebben recent geen boetes opgelegd. Scooters horen zeker niet op het Houtmanpad.

Als iedereen rekening houdt met elkaar op het Houtmanpad, blijft het voor iedereen prettig en veilig.

Handhavers treden nu vooral op bij de parkeeroverlast bij de Focusschool, omdat daar onveilige verkeerssituaties ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Moira Faber, gebiedsverbinder Zuid/West| Afdeling Programma- en Gebiedsmanagement | Projectleider Leiderschapsontwikkeling|Flexibel en Veilig|Gemeente Haarlem

Categorieën