Nieuwsbrief Alverna, 2018-11-13

leyduin
Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Het was een mooie zomer, maar niet voor Alverna. Zowel de rechtszaak tegen gemeente Bloemendaal als tegen de provincie ging verloren. Tegen beide uitspraken hebben wij hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

De eerste zaak ging over het door de laanbewoners geplaatste hek op het laantje nabij de kloostermuur. De rechtbank erkent onze bezwaren, wijst op de procedurefouten van Bloemendaal, en veroordeelt de gemeente tot vergoeding van de griffierechten (333 euro), maar wijst toch ons beroep af. Vreemd.

De tweede zaak ging over het besluit van GS Noord-Holland om de overweg af te sluiten. Volgens de rechter mag de provincie in haar besluit het veiligheidsbelang van de overweg zwaarder laten wegen dan het recreatieve belang. Dat er ook andere mogelijkheden zijn, zoals het maken van een tunneltje of wandelbuis, neemt de rechtbank niet mee in de beoordeling. ProRail zegt dat de overweg gevaarlijk is, en dat is genoeg.

Verzoek onderbouwing veiligheidsrisico’s
Reden voor ons om ProRail een brief te schrijven. Als ProRail met cijfers kan komen waaruit blijkt dat de overweg echt zo gevaarlijk is, kunnen wij overwegen alsnog het hoger beroep in te trekken. Binnenkort is er een gesprek met president-directeur van ProRail, dhr Eringa.

Betonblokken
Dezelfde Eringa veroorzaakte op 10 oktober opschudding met een plan op om de 120 onbewaakte overwegen in Nederland met betonblokken geforceerd af te sluiten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemde het een ‘proefballonnetje’. ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en Wandelnet waren ontstemd. Er zijn in 2016 heldere afspraken gemaakt [1]).

Toekomst overweg Leyduin?
Het betonblokkenplan was reden voor Haarlems Dagblad om bij ProRail navraag te doen of overweg Leyduin eenzelfde lot beschoren was. ProRail onderzoekt – aldus de krant – de technische en financiële haalbaarheid van een tunneltje. Echter, ProRail liet in 2014 al weten een tunneltje te gaan maken. In 2016 kwam ProRail erachter dat ter plekke van huidige overweg Leyduin een waterleidingbuis ligt, en ‘tekende’ een tunnel 120 meter verderop voor een slordige 2,8 miljoen. Terwijl ProRail al jaren geleden riep hier een tunneltje te gaan maken zijn ze nog geen millimeter opgeschoten.

Handhavingsverzoek Bloemendaal
De rechtbank deed geen uitspraak over de openbaarheid van het Laantje van Alverna. We hebben bij gemeente Bloemendaal op 6 juli een handhavingsverzoek ingediend op grond van de APV. Er moet dan wel een uitspraak komen over de openbaarheid van het laantje. De gemeente reageert evenwel niet op dit verzoek. We hebben een ingebrekestelling ingediend. Ook daarop heeft de gemeente tot nu toe niet gereageerd…

Meer hierover in persbericht:
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/recreatieve-belangenorganisaties-teleurgesteld-in-plan-prorail/

Categorieën