Fietsvisie 2040 Fietsersbond en vragenlijst

Geef uw mening over de fietsvisie 2040

fietsvisie-2040

In de afgelopen maanden heeft een team van medewerkers, leden en vrijwilligers van de Fietsersbond hard gewerkt aan onze toekomstvisie voor de komende jaren.

Dat heeft geleid tot de nieuwe Fietsvisie 2040. U kunt deze fietsvisie downloaden op: Fietsvisie 2040Ook een vragenlijst over deze fietsvisie kunt u op deze pagina vinden.

U kunt hier de fietsvisie 2040 downloaden of deze online bekijken via: fietsvisie-2040/

Op de volgende Ledendag, zaterdag 2 februari 2019, bespreekt de Ledenraad de visie aan de hand van een aantal discussiepunten. We nodigen alle leden van harte uit mee te praten en daarvoor is een speciale vragenlijst opgesteld. Deze is hieronder te vinden. Je kunt ook een reactie sturen aan teamvrijwilligers@fietsersbond.nl. Reacties tot en met 10 december a.s. worden verwerkt in de definitieve versie voor de Ledenraad. Deze verschijnt voor de kerst.

Categorieën