WG Heemstede januari 2019

30 januari heroprichtingsbijeenkomst van de Werkgroep Heemstede

Langs deze weg willen wij iedereen laten weten dat er op 30 januari een heroprichtingsbijeenkomst geweest is van de afdeling Heemstede. Op 14 februari is hun eerste werkgroepvergadering. Dat is goed bericht.

Eelco Langerijs en Jet van Vrede treden terug als werkgroepleden, op de Algemene Leden Vergadering van de afdeling Regio Haarlem van 27 januari hebben wij hen heel hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Voorlopige voorzitter van de WG Heemstede is Annemieke Buddelmeijer.

Er zijn 4 mensen gevonden die het stokje willen overnemen naast Annemieke:

Guus van Dee, Frans Leeuw, Martijn van Sliedrecht en Wim Swinkels.

Hierbij wensen wij de nieuwe werkgroep een goede start toe.

namens de Coördinatiegroep René Rood

Categorieën