Groot onderhoud Kenaupark afgerond

Kenaupark-met-afsluiting-april-2018

Bericht van de gemeente Haarlem:

De wegen rond het Kenaupark en Kinderhuisvest worden in de nachten tussen 15 en 18 april 2019 geasfalteerd. De weersomstandigheden laten de werkzaamheden weer toe.

Het asfalteren vindt plaats in 3 nachten:

  • Van maandag 15 op dinsdag 16 april, van 20.00 tot 5.00 uur
  • Van dinsdag 16 op woensdag 17 april, van 20.00 tot 5.00 uur
  • Van woensdag 17 op donderdag 18 april, van 20.00 tot 5.00 uur

Nieuwe Planning

Het asfalt moet op deze drukke route optimaal zijn. Het aanbrengen van asfalt bij lage nachttemperatuur, in combinatie met regen en wind, zorgt dat de kwaliteit van het asfalt niet goed genoeg is. De werkzaamheden konden daarom in de winter niet worden afgemaakt. Nu de temperaturen weer stijgen is, zijn de werkzaamheden weer ingepland. Na de asfaltering brengt de aannemer nog de lijnen op het asfalt aan. De gemeente voert vervolgens een laatste controle uit op het resultaat.

Groot Onderhoud

Het Kenaupark is na de onderhoudswerkzaamheden groener en autoluw geworden. Het hoofdriool en de straatverlichting zijn vervangen. Verder is nieuw asfalt en nieuwe bestrating aangebracht. Het park is ingericht als een erftoegangsweg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Het Kenaupark is afgesloten aan de noordzijde, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Meer informatie van de gemeente:

Lees meer op de projectpagina Kinderhuisvest/Kenaupark.

Categorieën