Afsluitdijk, update

afsluitdijkbeeld-300×189

Afgelopen vrijdag maakte minister Van Nieuwenhuizen (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de Afsluitdijk deze zomer vier zondagen geopend zal worden voor fiets9ers en voetgangers.

Belangrijkste passage in de brief is: Met een set van aanvullende maatregelen zoals verkeersbegeleiders bij de werkzaamheden, extra afscherming van het bouwterrein en het wegverkeer bij de bruggen bij Den Oever tijdelijk over 1 weghelft te laten rijden, is het mogelijk om de dijk in 2019 4 zondagen open te stellen voor fietsers. Afhankelijk van werkzaamheden en in afstemming met fietsersbonden zal bepaald worden welke zondagen hiervoor het meest geschikt zijn. Ik heb gekozen voor zondagen omdat dan de verwachte impact voor het wegverkeer het minst is. Voor 2020 en 2021 lijken de mogelijkheden voor openstelling beperkt maar zal ik te zijner tijd bezien of zich hier ook kansen voordoen om fietsers en wandelaars incidenteel veilig van de dijk gebruik te laten maken.

De Fietsersbond, Wandelnet, Fietsplatform en NTFU zijn positief over de tijdelijke openstelling, maar vinden het aanbod van vier zondagen aan de magere kant. Aan Rijkswaterstaat was gevraagd om de dijk tijdens de hele bouwvakvakantie open te stellen voor fietsers en voetgangers.

Aanstaande woensdag (1 mei) bespreken we de brief met Rijkswaterstaat. We blijven ook voor 2020 en 2021 aandringen op een zo ruim mogelijke openstelling.

Heel veel dank voor je steun tot nu toe. We blijven je op de hoogte houden.

Fietsersbond, Wandelnet, Fietsplatform en NTFU

Categorieën