Aanbod Rijkswaterstaat Afsluitdijk onvoldoende

Een korte stand van zaken over onze actie tegen de afsluiting van de Afsluitdijk

afsluitdijkbeeld-300×189

In de brief staat dat het fietspad deze zomer op vier zondagen opengesteld kan worden. Wij hebben tijdens het overleg data gesuggereerd waarop dat volgens ons het beste kan, Rijkswaterstaat zoekt uit of die data akkoord zijn en laat dat zo spoedig mogelijk weten. Zodra we weten welke data dit zijn, sturen we je weer een mail.

Onze organisaties zijn uiteraard blij met dit tastbare resultaat van de petitie, maar hebben aangedrongen op openstelling op meer tijdstippen. Volgens Rijkswaterstaat is dat onmogelijk gezien de afspraken met de aannemers, die ook tijdens de bouwvakvakantie doorwerken en de weekends als uitloop willen kunnen gebruiken.

Onaangenaam was de mededeling dat openstelling in 2020 en 2021 hoogstwaarschijnlijk helemaal onmogelijk is. Reden: er zijn dan maar twee rijbanen beschikbaar en één rijbaan vrijmaken voor de fiets wordt als onveilig gezien. Wij hebben duidelijk gemaakt dit niet acceptabel te vinden en hebben erop aangedrongen de dijk desnoods af te sluiten voor autoverkeer op een aantal tijdstippen.

We zullen hierover in gesprek blijven met Rijkswaterstaat en ook de Kamerleden informeren die vragen hebben gesteld. Daarnaast bereiden we een bezwaar voor tegen het verkeersbesluit over de driejarige afsluiting.

Binnenkort: samen over de Afsluitdijk
We zeiden het al: we zullen de data van de openstelling in 2019 zo spoedig mogelijk bekend maken, en roepen alle fietsers en wandelaars op om dan te komen fietsen en wandelen op de dijk. Zo maken we duidelijk dat de openstelling belangrijk is, ook in 2020 en 2021!

Pendelbus
Na de vorige mail kregen we vragen over de pendelbus die over de Afsluitdijk gaat. Meer informatie over deze bus vind je op de site van de Afsluitdijk.

Heel veel dank voor je steun tot nu toe. We blijven je op de hoogte houden.

Fietsersbond, Wandelnet, Fietsplatform en NTFU

Categorieën