Beleid Amsterdam: autoluw kan beter

Uir: Verkeersnet, vakmagazine voor de mobiliteitsprofessional

Beleid Amsterdam Autoluw kan beter en moet sneller

Bewonersgroepen in Amsterdam demonstreren tegen het trage invoeren van autoluw beleid in de stad. 34 bewonersgroepen hebben zich verenigd in de Koepel Amsterdammers voor Autoluw Nu!

Lees meer hierover in het blad Verkeersnet, vakmagazine voor de mobiliteitsprofessional.

Categorieën