Nieuwsbrief Alverna, 24 februari 2020

Overweg Alverna blijft dicht, wat nu met Leyduin?

De Raad van State heeft het hoger beroep van Fietsersbond en Wandelnet afgewezen. De sluiting van overweg Alverna is nu onherroepelijk. We zijn 2 jaar geleden in hoger beroep gegaan omdat we hoopten dat de Raad van State de zaak nog eens goed tegen het licht zou houden. Maar helaas. Het is bijzonder jammer van alle inspanningen. Het vechten tegen grote jongens valt niet mee…

De beslissing om de overweg af te sluiten is gebaseerd op niet onderbouwde, zeer onwaarschijnlijke cijfers over het aantal ongevallen op de overweg. Bovendien weigerde ProRail pertinent de cijfers aan te leveren, zodat ze niet te controleren waren en daarmee de suggestie wekten dat ze niet bestonden of sterk overdreven waren. We hebben ProRail afgelopen jaar herhaaldelijk gevraagd om die cijfers, en tevergeefs een WOB-verzoek gedaan bij het ministerie. We hebben een deskundigenrapport aangeleverd dat aantoonde dat op basis van de beschikbare gegevens de overweg niet aantoonbaar onveilig is voor voetgangers en fietsers. Maar de Raad van State ziet dit allemaal door de vingers: ‘Wat van het beschikbare cijfermateriaal ook zij – het college van gedeputeerde staten heeft zich op het standpunt mogen stellen dat de onbewaakte overgang gevaarlijk is en heeft zich daarbij mogen baseren op de algemeen aanvaarde stelling van ProRail dat onbewaakte overgangen zeer gevaarlijk zijn.’

Een gotspe

Jaap Moerman (Fietsersbond): “Wat er bij mij niet in wil is dat de RvS in 2015 een uitspraak doet dat de overweg openbaar is en de veiligheid gewaarborgd moet worden door ProRail en nu 4 jaar later de intrekking van de openbaarheid gewoonweg goedkeurt omdat het onveilig is volgens diezelfde ProRail. En heeft ProRail zich ingespannen voor een alternatieve oplossing? Toen bleek dat gemeente Heemstede niet wilde meebetalen aan beveiliging of een tunneltje, vroeg de spoorbeheerder onttrekking van de openbaarheid aan én verkreeg die op basis van vermeende onveiligheid. De onveiligheid van de overweg had ook kunnen worden aangepakt door het maken van een tunneltje, maar daar zegt de RvS helemaal niets over.” Peter Oosterling (Wandelnet): “Het belang van een paar auto’s per dag heeft geleid tot de aanleg van een dure ontsluitingsweg. Het belang van honderden wandelaars en fietsers is genegeerd en heeft geleid tot een afsluiting.”

Categorieën