Advies Reconstructie Nieuweweg Hillegom

hillegom-reconstructie-nieuweweg
Hillegom, reconstructie Nieuweweg

In het concept-plan worden naast een nieuwe asfaltverharding ook een fundering onder de weg en de bermen aangebracht. De weg wordt geschikt voor zwaar verkeer. De berm wordt versterkt met bijvoorbeeld grastegels (De kans op afbrokkelen van de weg en schade aan de bermen wordt hiermee beperkt).

Advies van de Fietsersbond afdeling Hillegom:

Voorkomen moet worden dat het vrachtverkeer toeneemt als na de reconstructie de berm versterkt is. De kans dat de weg als een handige doorsteek gaat functioneren en/of als sluiproute wordt groter als verkeersstromen (waaronder vrachtverkeer) elkaar makkelijker kunnen passeren. Ons advies is daarom: maak er voor gemotoriseerd verkeer een eenrichtingsweg van, van oost naar west. Het blijft tenslotte een smalle weg.

hillegom-reconstructie-nieuweweg

Als deze oplossing bezwaar ontmoet, bijvoorbeeld van bollenbedrijven tussen de Margrietenlaan en de spoorlijn, dan zou op dat deel tweerichtingsverkeer kunnen worden toegestaan.

Graag blijven we op de hoogte van nadere concretisering van de plannen.

Namens de Fietsersbond afdeling Hillegom,

H.Huurneman
[email protected]
0252-520096

Categorieën