Nieuwsbrief fietsen tijdens en na Coronatijd

Fietsen in de anderhalvemetersamenleving
In Coronatijd moeten we onorthodoxe maatregelen nemen. Dat zou ook voor de Haarlemse mobiliteit kunnen gelden. Nu wij in een semi lock-down zitten, we nog wel mogen wandelen en fietsen, vragen wij u, Haarlems Dagblad, aandacht te schenken aan twee maatregelen: meer groen voor de fietser en meer ruimte op fietspaden en fietsstroken. Wij zien urgentie in de te nemen maatregelen en roepen het Haarlemse gemeentebestuur proactief en snel maatregelen te nemen. De Fietsersbond publiceerde vorige week een aantal interessante voorstellen (zie bijlage), die de basis vormen voor deze eerste, snel uit te voeren maatregelen. De voorstellen zullen komende week ook aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Fietsers hebben in Haarlem lange wachttijden. Nu het autoverkeer substantieel afgenomen is, roepen wij de gemeentelijke en provinciale overheid op de afstelling van verkeerslichten fietsvriendelijker te maken: vaker en langere groentijden.

Fietsen op onze smalle Haarlemse fietspaden en fietsstroken is moeilijk te verenigen met de landelijke richtlijnen van 1,5 meter afstand. Zij zijn te smal. Wij stellen voor meer ruimte te geven aan fietsers. Dat kan door de snelheid van het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/u en brommers, snorfietsers, speedpedalecs, e-bikers van de rijbaan gebruik te laten maken opdat gewone fietsers de ruimte krijgen om Coronaveiliger te kunnen fietsen. Fietsstroken zouden, zoals in Duitsland nu al gebeurt, verbreed kunnen worden.

 

In Duitsland is de breedte recent wettelijk vastgelegd in de Duitse Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). België kent al een wettelijke afstand van 1.0 meter. In Nederland hebben we niets wettelijk vastgesteld, er zijn slechts CROW aanbevelingen…Wordt het niet tijd dat in Nederlandse voorschriften te gaan vastleggen en in ieder geval tijdelijke maatregelen in Haarlem gaan invoeren?

Geïnteresseerd in meer info? Via de volgende linken kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u het document Fietsen in de anderhalvemetersamenleving  downloaden dat de Fietsersbond heeft opgesteld.

Verkeersnet nieuwsbrief ivm corona

www.fietsen123.nl fietsnieuws

René Rood
Fietsersbond

06-45.47.22.87

Deze nieuwsbrief is eerder verstuurd naar het Haarlems Dagblad en Haarlemse politici.

pdf ⋅ 875 KB

Fietsen in de anderhalvemetersamenleving

Download

Categorieën