Opgelet!! Misleidende brieven over buurtstallingen verspreid!

Afgelopen week zijn er brieven huis aan huis in Haarlem verspreid waarin mensen opgeroepen worden hun eventuele interesse voor een bewaakte buurtstalling kenbaar te maken bij ene Stephan en Anne. Er wordt in geschreven dat deze oproep is gedaan zijn ‘na overleg met de gemeente en de Fietsbond’. Ook in Amsterdam schijnt een dergelijke brief verspreid te zijn.

De Fietsersbond heeft met deze brief niets te maken en heeft hier nooit overleg gevoerd. Wij distantiëren ons daarom van deze brief.

Het  vermoeden bestaat dat er getracht wordt aan NAW-gegevens te komen, waar dan mogelijk misbruik van gemaakt kan worden.

Reageer aub niet op deze brief.

Categorieën