Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Nieuwsbrief januari 2022

Fietsongeluk Leidsevaart

Beste fietsvrienden,

Opnieuw gaat het ons niet lukken de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zondag 30 januari door te laten gaan. Hoewel deze week de coronamaatregelen worden versoepeld, lijkt het ons onverstandig de bijeenkomst door te laten gaan. Het besmettingsgevaar van de Omikron-variant is zo groot, dat gelet op de relatieve hoge leeftijd van vele bezoekers, de kans op besmetting tijdens de ALV groot is.

De stukken die normaliter op de ALV worden gepresenteerd, worden nu op onze website geplaatst. Dat zijn de verslagen van de afdelingen, een jaarbericht van de Coördinatiegroep en een overzicht van onze financiën. Als u nadere informatie wilt ontvangen of een gesprek met één of meer leden van de coördinatiegroep wensen, dan kan dat. Neem in dat geval contact via de mail op met: [email protected]

Wij proberen, indien dat mogelijk is, in het voorjaar een bijzondere ledenbijeenkomst te organiseren. Hopelijk hebben wij volgend jaar meer succes en kunnen wij weer een ALV organiseren.

Fietsongeluk Leidsevaart
Vrijdag 7 januari viel de 17-jarige Sam in de Leidsevaart. Hij verdronk in het koude water. De ontzetting was groot. Veel mensen die naar de Fietsersbond reageerden, stelden dat het fietspad onveilig was en voorzien zou moeten worden van een hek. De gestarte petitie werd door 25.000 mensen ondertekend.

Wij vinden dat de gemeente niet zomaar om deze breed gedeelde opvatting heen kan. Ook wij vinden dat een hek het fietspad veiliger, vergevingsgezinder maakt. Maar een verhoging van de bestaande muur op zich van ongeveer een halve meter, maakt het fietspad niet veiliger. Een val in het water wordt er weliswaar mee voorkomen, maar het maakt het fietspad, door de grotere schuwafstand (je fietst niet vlak langs een muur of een hek) smaller en dus gevaarlijker. Wel zou een hek/leuning/railing met een hoogte van 1.30 m gemonteerd kunnen worden aan de buitenzijde van de kademuur. De effectieve breedte van het fietspad blijft zo intact. Dat hekwerk zou gemaakt kunnen worden van de
Grijpensteinweg tot de Westergracht.

Een voorbeeld van een dergelijk hekwerk (zie foto hieronder) is toegepast bij het fietspad
aan de Schipholweg, langs de sloot achter het benzinestation, aan de kant van het hotel.
Zo’n hek kan een val in het water voorkomen en biedt de mogelijkheid de bestaande breedte van het fietspad beter te benutten. Dit kan valpartijen beperkt houden. Eerst moet het politieonderzoek uitwijzen wat er precies met Sam is gebeurd.

Onze reactie in het Haarlems Dagblad waarin wij stelden dat het fietspad objectief niet onveilig is, heeft bij sommige mensen onbegrip opgeroepen. Ter nadere uitleg het volgende.

Er bestaan twee vormen verkeersveiligheid, te weten subjectieve en objectieve verkeersveiligheid:
Subjectieve verkeersveiligheid is de perceptie van verkeersveiligheid, de persoonlijke mening over verkeersveiligheid. Subjectieve verkeersveiligheid is moeilijk te kwantificeren omdat het een gevoelskwestie is die van persoon tot persoon verschilt.
Objectieve verkeersveiligheid is gebaseerd op de cijfers, op het werkelijk aantal gebeurde
verkeersongevallen. Objectieve verkeersveiligheid wordt gebaseerd op de ongevallenstatistieken.

Er heeft niet eerder een vergelijkbaar ongeval plaatsgevonden langs de Leidsevaart. Er zijn geen ongevallenstatistieken bekend bij de politie en gemeente. Daarmee kun je concluderen dat het dus objectief veilig is. Het slachtoffer had bovendien gedronken. Het fietspad langs de Leidsevaart is natuurlijk subjectief zeer onveilig, niet vergevingsgezind* en zeker niet veilig als het fietsgedrag onveilig is (fail-safe). Niet iedereen kijkt er op deze ‘technische’ manier naar.

* Een vergevingsgezinde weg is een weg ontworpen met een specifieke klemtoon op het voorkomen en inperken van schade aan mensen en goederen bij ongevallen

Meer weten over subjectieve en objectieve veiligheid:
https://www.swov.nl/publicatie/subjectieve-verkeersonveiligheid

Meer informatie over het fietsongeval: zie: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/297545/gemeente-gaat-fietsveiligheid-leidsevaartonderzoeken-na-dood-17-jarige-sam

Meer over fietsonveiligheid in Haarlem:
https://www.youtube.com/watch?v=Jhz6UiHoBd0

 

Namens de coördinatiegroep en werkgroep afdeling Haarlem
René Rood

 

Deze tekst kunt u ook downloaden via de link hieronder.

pdf ⋅ 211 KB

2022-01 Nieuwsbrief

Download

Categorieën