Actie Behoud Kattendel 14 mei 2023

Het was zandscheppen bij het noordelijke ingang bij strandslag Kattendel

BL-Kattendel-kaartje

De Fietsersbond legt  symbolische de rode loper ujit omdat zij vindt dat het noordelijke  fietspad naar de strandslag Kattendel behouden moet blijven. PWN heeft eerder beloofd dit fietspad te blijven vegen opdat de duinfietspaden voor recreatieve fietsers behouden blijven. Voor Kattendel is PWN daar dit jaar op teruggekomen, ook het fietspad bij Bergen dreigt onder te stuiven en te verdwijnen.

Hieronder treft u een fotogalerij aan met foto’s gemaakt tijdens de actie die vandaag gehouden werd bij de strandslag Kattendel.

Er is ook een korte video gemaakt van deze actie: Filmpje Kattendelactie 2023-05-14

Na de actie vandaag bij strandslag Kattendel. Binnenkort start er ook een actie voor behoud van het fietspad bij Blijdensteinsweg (Bergen).

Als u ook vindt dat de duinfietspaden behouden moeten blijven, teken dan de petitie voor behoud van de duinfietspaden Kattendel (bij  Bloemendaal) en Blijdensteinsweg (bij Bergen):  Petitie behoud de duinfietspaden Kattendel en Blijdensteinsweg

 

Categorieën