Jaarvergadering 2021

Stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en Nieuwjaarsreceptie van de Regio Haarlem op 30 januari 2022.

Vanwege corona kan de algemene ledenvergadering op Hagenstraat 10 Haarlem, het RosenStockHuessy huis niet doorgaan. Zie daarvoor ook de nieuwsbrief die u hieronder kunt downloaden.

pdf ⋅ 211 KB

2022-01 Nieuwsbrief

Download

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022, aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Opnieuw is het, in verband met nu nog ongewisse coronamaatregelen, niet zeker of wij eind januari 2022 een Algemene Ledenvergadering (ALV) mogen organiseren.
Als het ons wordt toegestaan, dan zal de ALV plaatsvinden op zondag 30 januari 2022 van 14 tot 17 uur in het Rosenstock Huessy Huis. Ditmaal niet, zoals gebruikelijk in de bibliotheek, maar op dezelfde etage in de veel grotere kapel. Dit vanwege het aantal mensen dat wij mogen toelaten.
Wij zijn verplicht iedere bezoeker van het Rosenstock-Huessy Huis een QR-code te vragen.

Dit keer is in verband met de onzekere coronasituatie afgezien van het organiseren van het gebruikelijke themagedeelte in onze bijeenkomst.

Vanaf 20 januari is op onze website: haarlem.fietsersbond.nl te lezen of en zo ja, onder welke voorwaarden wij op 30 januari onze ALV en Nieuwjaarsreceptie mogen organiseren. De inloop is om 14 uur, de ALV begint dan om 14.30 uur en de Nieuwjaarsreceptie om 16:00 uur.

Voor de ALV is er slechts een voorlopige agenda. Wij zullen direct nadat de kascontrolecommissie in januari de financiële stukken heeft goedgekeurd, 4 documenten op onze website (haarlem.fietsersbond.nl) plaatsen:
1. Het financiële overzicht van de penningmeester & de begroting van 2022
2. Het verslag van de kascontrolecommissie
3. Het concept jaarverslag 2019
4. Het verslag van de Coördinatiegroep over 2020
Deze stukken zijn te downloaden/bekijken vanaf 20 januari op onze website haarlem.fietsersbond.nl.

De agenda bestaat verder uit een presentatie van de werkgroepen Heemstede, Haarlem, Hillegom, Velsen en Bloemendaal/Zandvoort.

Wij zullen half januari alle leden waarvan wij een e-mailadres hebben, een reminder sturen. Dit om je er aan te herinneren: ten eerste of er een ALV en Nieuwjaarsrecepe plaatsvinden en ten tweede dat de stukken op de website te lezen zijn.

De coördinatiegroep wenst langs deze weg alle leden van de Fietsersbond zowel een gezonde afsluing als een gezond begin van 2022 toe.

Coördinatiegroep
Kees Joustra
Gert Klijn
René Rood
Ad Stavenuiter

pdf ⋅ 29 KB

1-a AFREKENING_2021_WEBSITE voor ALV

Concept afrekening 2021 Fietsersbond afdeling Regio Haarlem

Download

pdf ⋅ 30 KB

1-b Begroting 2022 van Fietsersbond Afd Regio Haarlem-CONCEPT

Download

pdf ⋅ 1 MB

2-VERKLARING KAS COMMISSIE OVER JAAR 2021

Controle kascie over 2021

Download

pdf ⋅ 353 KB

3-Verslag van de coordinatiegroep fietsersbond regio Haarlem 2020

Verslag van de coordinatiegroep fietsersbond regio Haarlem 2020

Download

pdf ⋅ 681 KB

4-verslag van de coördinatiegroep fietsersbond regio Haarlem 2021

Download

pdf ⋅ 440 KB

2022-01 Jaaroverzicht werkgroep Haarlem

Download

pdf ⋅ 33 KB

8 Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem-Verslag Haarlemmer Wielen 2021

Haarlemmer Wielen redactie verslag

Download

pdf ⋅ 23 KB

7-Heemstede_Fietsersbond_Verslag over het jaar 2021

9-Heemstede_Fietsersbond_Verslag over het jaar 2021

Download

pdf ⋅ 884 KB

8-Velsen_Fietsersbond_Verslag over het jaar 2021

Jaarverslag 2021 Fietsersbond Velsen

Download