HOV Rijksstraatweg: de focus op de bus verliest het oog voor de fietser

Rijksstraatweg Haarlem

HOV Rijksstraatweg: de focus op de bus verliest het oog voor de fietser

Uitdraaiende fietspaden
De provincie wil het openbaar vervoer over de Rijksstraatweg beter laten doorstromen. De grootste knelpunten in het traject vormen de kruisingen met de Zaanenlaan/Zaanenstraat en de Jan Gijzenkade. Wat betreft de eerst genoemde kruising is het voorstel om de aparte linksaf fietsoversteken te laten vervallen. Dit betekent dat fietsers die linksaf willen in twee keer moeten gaan oversteken. Om dit te kunnen regelen en voldoende opstelruimte te creëren wordt het fietspad aan alle kanten ‘uitgedraaid’, als ware de bocht uit. Hierdoor ontstaat een onveilige situatie. Het lijkt dan net of de fietser voor de rechtsafslaande automobilist rechtsaf slaat, terwijl de fietser toch echt rechtdoor gaat. De fietser heeft geen zicht op deze auto’s, want hij staat er met zijn rug naartoe. Dit wordt met name gevaarlijk als de rechtsafslaande auto gelijk groen heeft met de fietser die rechtdoor gaat. Dit heet een ‘deelconflict’. Dat is er nu ook al, maar dat wordt erger. Naast dit gevaar is ook het via de slingers omrijden en het in twee stappen oversteken geen verbetering voor het drukke fietsverkeer op de Rijksstraatweg. Wel is toegezegd dat de fietser, die wil oversteken, in de volgende fase gelijk groen krijgt. De Fietsersbond wil de huidige situatie handhaven.

Jan Gijzenkade
Bij de Jan Gijzenkade doet een dergelijk deelconflict zich ook voor. Het autoverkeer, dat rechtsaf slaat richting de Planetenlaan, kruist het fietsverkeer dat rechtdoor gaat. Er gebeuren hier regelmatig ongelukken. De Fietsersbond heeft het voorstel gedaan om voor het rechtsaf verkeer een aparte strook te maken, bijvoorbeeld door de linksafstrook te laten vervallen. Daardoor wordt het een stuk veiliger. De gemeente had dit ontwerp al jaren op de plank liggen. Uitgangspunt voor APPM en GoudappelCoffeng (de opdrachtnemers van dit project) is echter dat er aan de verkeerscirculatie van aanliggende buurten niet getornd mag worden: “Dat staat in onze opdracht.” Het is een gemiste kans om dit kruispunt veiliger te maken. Ook de wachttijden op het kruispunt blijven enorm lang. De bus gaat straks wel sneller doorstromen, maar alle andere verkeersdeelnemers niet.

 

OFOS
De ontwerper van Goudappel heeft verder de OFOS (Opgeblazen FietsOpstelStrook) in de aanbieding voor het fietsverkeer op de Jan Gijzenkade en de Planetenlaan. Het is de bedoeling dat de fietsers uit de Planetenlaan zich gaan opstellen voor de auto’s. Het eigen fietsvak verdwijnt.

 

Categorieën