Fietspaden Noordzeekanaalsluis IJmuiden komen

Op dit moment (januari 2022) staat voor de fietsroute over de Sluizen nog EEN onderdeel in de steigers en wel de dijkversterking op het Zuidersluiseiland.

De technische details kunt vinden op de platformparticipatie.nl website.

Op de website Participatie staat op dit moment aangegeven dat de detailuitwerking en aanbesteding in 2021-2022 plaats vindt. In het antwoord op onze zienswijze staat dat wij bij de uitwerking betrokken worden. De uitvoering is gepland in 2023.

Nieuwe Middensluisweg Dijkprofiel
Beeld-auteur: RWS
IJmuiden noordzijde Nieuwe Zeesluis
Beeld-auteur: RWS

De kranten in de regio IJmuiden/Velsen/Beverwijk hebben belangstelling voor mening van de inwoners van onder andere Velsen over de sluiting van fietsroutes over de zeesluizen. Dit is mede een rede om te vertellen hoe het ermee staat.

Drie jaar een probleemroute naar de overkant van het Noordzeekanaal is niet niks. RijksWaterStaat telde wel auto’s maar geen fietsen. Gevolg alle verkeer over de sluisroute moest na 2017 maar een andere weg zoeken. Bovendien heeft niet een instantie zich iets aangetrokken van deze problemen.

Nu bij het begin van het einde van de afsluiting (de laatste stukjes worden aanbesteed) is er een lichtpuntje.

Hieronder vindt u de nieuwe profielen van de dijk. Wat opvalt is de breedte van het fietsgedeelte. De ruimte voor de auto is 6 meter en de ruimte voor de fiets 3,50 meter.

Dankzij de mogelijkheid van inspreken voor onder andere de Fietsersbond afdeling Velsen in een vroeg stadium, is er door de projectleiding gekozen voor een breed fietspad.

FietspadDijkversterking
Beeld-auteur: RWS
Noordzeekanaal sluis dijkvak Tata Steel
Noordzeekanaal sluis dijkvak Tata Steel Beeld-auteur: RWS
platformparticipatie.nl Zuidersluiseiland Noordzee sluis
Beeld-auteur: RWS

Categorieën