Verbeterpunten fietsverkeer Hillegom 2017

Op 8 januari 2017 heeft de Fietsersbond afdeling Hillegom samen met een van de Raadsleden en ronde gemaakt langs mogelijke verbeterpunten voor het fietsverkeer. Hieronder volgt daarvan een overzicht, met oplossingen en een voorstel van behandeling. We stellen voor dat onderdelen die voorshands niet in behandeling worden genomen, op te nemen in het bestaande Hillegoms FietsPlan.

  Punt ter verbetering Oplossing;
1. Molenstraat. Van het centrum naar de rotonde rijden fietsers op de rijbaan. Automobilisten snappen dat vaak niet. Gevolg: irritatie over en weer. Bord plaatsen: “fietsers op de rijbaan”..
2. Fietspad langs de Jozefkerk. Dit fietspad is is gedeeltelijk bestemd voor twee richtingen. Borden ontbreken om duidelijk te maken hoe fietsers verder moeten fietsen naar Elsbroek. Aangeven hoe de route naar Elsbroek loopt: via het Mgr Van Leeuwenpad naar de rotonde Garbialaan loopt.
3. Het fietspad van de splitsing Olympiaweg – Leidsestraat tot de rotonde met de Garbialaan is te smal. Bij de aanpassing van de splitsing kan dit fietspad verbreed worden door versmalling van het brede trottoir.
4. Zebrapad Olympiaweg ter hoogte van de Savioschool. Dit pad heeft na sluiting van de school geen functie meer. Verplaats het zebrapad naar de oversteek vanuit de Divonalaan en leg er een fietsoversteek naast.
5. Hillegommerbrug. De noordelijke fietsstrook kan breder door versmalling van het brede trottoir.

De zuidelijke strook zal verbreed moeten worden ten koste van een stukje Ringoeverterrein.

6. Oversteek bij de brandweer over de Hillinenweg. De oversteekplek op deze weg is verwarrend. Voorrang is onduidelijk geregeld. De gemeente heeft als uitgangspunt gekozen dat fietsers en voetgangers tegelijk voorrang behoren te hebben. Dat zal worden geregeld bij de renovatie van die weg, maar de gemeente heeft daar de komende jaren geen plan voor. Voorstel: samen met de oversteek onder punt 4 alles in één keer regelen.
7. Bruggetje ten noorden van de manege. Doorsteek naar de oude Weerlaan voor fietsers en voetgangers moet blijven.
8. Vossepolder: Bord “einde voetpad” is verdraaid. Terugdraaien.
9. A Noorderleidsevaart

B Zandlaan

Fietsers worden met regelmaat de berm ingereden.

De gemeente ziet ribbelstroken als oplossing. Wij willen breder asfalt en rode fietsstroken.

A op de hele Noorderleidsevaart*.

B op de Zandlaan tussen Winterrustlaan en Kennemerbeekweg.

10. Slechte fietspaden langs de N208 van Pastoorslaan tot Bennebroek A De komende jaren zullen tot de reconstructie steeds betegelde plekken opnieuw gelegd moeten worden.

B Het uitzicht op de  splitsing met de Nieuwe weg kan beter: leg het fietspad direct langs de weg, dan hoeven auto’s niet op het fietspad te gaan staan voor de oversteek.

11. Doorsteek van de Wilhelminalaan langs de sportvelden naar het Fioretti. Dit is een hondenuitlaatplek, maar wordt door fietsers (o.a. leerlingen van het Fioretti) als sluiproute gebruikt. Kan opengesteld worden, omdat fietsers en hondenuitlaters elkaar niet hoeven te bijten. Honden dan aangelijnd blijven.

Meer verlichting langs dit pad ivm de veiligheid van de gebruikers.

12. Bord “verplicht tweerichtingenfietspad” bij de uitrit van het Fioretti. Bord zichtbaarder plaatsen aan de oostkant van het fietspad, recht tegenover de uitrit.
13. De uitrit uit de ondergrondse parkeergarage. Markeringen en spiegels ontbreken op de uitrit. Daardoor lopen fietsers op de ventweg gevaar. Aangekaart in de Werkgroep Verkeer aangekaart. De ambtenaar heeft toegezegd hier werk van te maken.
14. Fietsers komend van het parkeerterrein bij de Martinusrotonde: indruk voor fietsers is dat de rotonde ook linksom genomen kan worden door het geplaatste bord. Verwijder het onderbord met de aanduiding “twee richtingen”. Dit geldt namelijk alleen voor de eerste 2,5 meter tot aan de rotonde.
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 53 KB

2017-02 Verbeterpunten fietsverkeer

Verbeterpunten Fietsverkeer Hillegom

Download

Categorieën