Hekkensoap Bloemendaal

Het hek op het Laantje van Alverna staat er nog steeds…

Hek Laantje van Alverna
Het hek bij de kloosterpoort op de Boekenroodeweg (Laantje van Alverna) is bijna 2 meter hoog. Beeld-auteur: Jaap Moerman

De gemeente Bloemendaal treedt niet op tegen het hek op het Laantje van Alverna. De gemeente vergunde (in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan) een hek van 1,50 meter hoog, maar staat al meer dan een jaar toe dat er een illegaal hek van 2 meter hoog staat. Vladimir Mars (Wandelnet): “Wordt er in Bloemendaal wel gehandhaafd?”

Ruim een jaar geleden trokken de bewoners van het Laantje drie hekken op. Het hek bij de kloostermuur was illegaal. Er moest vergunning worden aangevraagd. Dan kon worden beoordeeld of er wel een hek mocht komen. Zo gezegd, zo gedaan, en op 10 mei 2017 verleende de gemeente alsnog vergunning voor een hek van 1,50 m, ook al voldeed het Laantje daardoor niet langer aan het bestemmingsplan. Wethouder Kruijswijk (GroenLinks) nodigde Wandelnet en Fietsersbond uit voor een gesprek en vertelde dat hij niets kon doen tegen het hek, want het hek voldeed volgens hem aan het bestemmingsplan.

Dat klopte dus niet. Het hek voldoet niet aan het bestemmingsplan, zo oordeelde de bezwarencommissie van de gemeente Bloemendaal in oktober. Maar de commissie was ‘creatief’ en verzon een ‘uitweg’: “Het is een ‘kruimelgeval’ en dan mag er worden afgeweken van het bestemmingsplan…”

Wandelnet en Fietsersbond vroegen wethouder Kruijswijk wat hij wilde bereiken, wil hij het laantje nu openhouden voor voetgangers en fietsers, of laat hij het gebeuren dat dit leuke ommetje nooit meer gemaakt kan worden?

De wethouder antwoordde aan bezwaarmakers: “De gemeente Bloemendaal is overigens voorstander van een oplossing, waarin het Laantje -binnen de gemeente Bloemendaal-, voor langzaam verkeer toegankelijk blijft, zoals het vroeger ook was.”

Jaap Moerman (Fietsersbond): “Het is merkwaardig dat wethouder Kruijswijk het maatschappelijke probleem niet aanpakt. Hij laat het over aan de grillen van de laanbewoners.” Die maken er geen geheim van dat het hek is bedoeld als drukmiddel om de overweg dicht te houden.

Intussen staat er al ruim een jaar een hek dat er volgens het bestemmingsplan niet mag staan en bovendien niet voldoet aan de voorwaarden van de ten onrechte verleende vergunning.  De gemeente laat dat gebeuren en doet er niets tegen.  De regels die zij heeft vastgesteld gelden kennelijk niet voor iedereen.

Twee zaken voor de rechter in 2018

Wandelnet en Fietsersbond zijn eind 2017 in beroep gegaan tegen Bloemendaal bij de Haarlemse bestuursrechter. Al eerder gingen zij in beroep tegen Gedeputeerde Staten (GS) om de overweg op het laantje af te sluiten. Beide zaken zullen in 2018 voor de rechter komen. De rechtbank heeft nog geen zitting gepland.

Bomenkap

Binnenkort worden de bomen op het laantje gekapt. Zal de gemeente Bloemendaal een herplantplicht opleggen en, zo ja, zal zij die handhaven? Of verdwijnt er weer een belangrijk landschappelijk element?

Categorieën